Sykehuskonflikten 2016

Forhandlinger

Det meste om sykehuskonflikten 2016.

Striden mellom Spekter og sykehuslegene om arbeidstid er endelig over. Partene er blitt enige om en ny tariffavtale.

Leder i Akademikerne helse, Rune Frøyland

Mandag 6. november fastslo Arbeidsretten at Rikslønnsnemnda ikke kan videreføre avtaler som inneholder store unntak fra arbeidsmiljøloven, uten at fagforeningen samtykker. 

Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse

Akademikerne helse vant frem i arbeidsrettssaken mot Spekter. –En viktig dom for hele det organiserte arbeidslivet, sier forhandlingsleder Rune Frøyland.

Leder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland, i Arbeidsretten.

Skal prinsippet om kollektiv regulering av arbeidstiden fortsatt gjelde ved sykehusene? Eller skal helsepersonell kunne tvinges til å jobbe med vide unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser?

Vekt som indikerer rettferdighet

– Rikslønnsnemnda har gått lenger enn den har myndighet til etter loven. Det er det vi nå skal prøve for Arbeidsretten, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.

Sykehusstreiken

I dag kom Rikslønnsnemdas kjennelse i sykehuskonflikten. Spekter fikk gjennomslag for sine påstander om at avtalen ikke skulle endres, og at virkningsdatoen for oppgjøret settes til 12. oktober.

Klubbe

Sykehusstreiken:

Forutsetningen for legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven er kollektive arbeidsplaner, understreket Akademikerne hos Rikslønnsnemnda 13. februar.

Rune Frøyland

Sykehusstreiken

Rikslønnsnemnda skal avgjøre sykehusstreiken: -  Vi forventer at nemnda viderefører intensjonene i dagens tariffavtale som sikrer alle ansatte et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid.

Streikemøte foran Stortinget

Kronikk

Streiken er over, men tilliten i sykehusene er på et historisk bunnivå. Reelt partssamarbeid, medbestemmelse og pasientnær ledelse er avgjørende for veien videre.

Rune Frøyland

- Det har vært en svært ansvarlig streik. Tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten, sier leder i Akademikerne helse etter at Regjeringen stanset sykehusstreiken 11. oktober .

Fra streikemøtet 22. september.

Sykehusstreiken

De siste dagers samtaler mellom Spekter og Akademikerne førte ikke frem. 28. september ble også Sykehuset Innlandet og Helse Møre og Romsdal tatt ut i konflikt.

Fra streikemøtet 22. september på Eidsvolls plass

Tillitskrisen vokser

27. september gikk ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus ut i streik. Totalt er nå 569 ansatte ved 13 sykehus ute i konflikten som har vart i 21 dager. 

Fra streikemarkeringen på Eidsvolls plass 22. september

Fredag 23. september gikk 35 nye leger og psykologer ved tre sykehus ut i streik. Totalt er 533 ansatte ved 12 sykehus nå ute i konflikten som er inne sin tredje uke. 

Rune Frøyland på Eidvolls plass 22. september

«Kollektive beskyttende ordninger trygger pasientsikkerheten». Budskapet fra streikeledelsen var tydelig da Akademikerne Helse mobiliserte til streikemøte foran Stortinget 22. september.

– Forsvarlig pasientbehandling er en umulighet uten de ansattes medvirkning.

Birgit Aanderaa

Fra fredag 16. september gikk ytterligere 185 leger og psykologer ut i streik ved 12 sykehus. Totalt har Akademikerne da 500 medlemmer ute i konflikt.

Tau som ryker

Akademiker-foreningene, deriblant Psykologforeningen, brøt natt til fredag 9. september forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren.

Rune Frøyland

- Spekters arbeidstidsordninger er uforsvarlige, både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Derfor er vi i streik. 

Share |

Forhandlinger, tillitsvalgtkurs, juridiske spørsmål

Telefontid 12:15-15:00

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.