Tilbud til pårørende i DPS

Vi ønsker å opprette grupper for pårørende til pasienter i DPS. Hva må vi tenke på? Må vi føre journal for disse gruppene?

Spørsmål:
Vi skal tilby gruppesamlinger for pårørende til våre pasienter ved DPS. Blant annet har vi tenkt en egen gruppe for barn av våre pasienter. For barna vil det jo være både informasjon som er viktig, men vi har også en tanke bak at dette skal virke forebyggende for dem senere i livet. Kan vi i andrelinjen lovmessig tilby dette? Og hvordan skal vi føre journaler?

Svar:
Det er ikke bare lovlig, det er sterkt ønskelig med ulike tiltak i forhold til pårørende. Sett i gang. Det er så vidt vites ikke særlige økonomiske intensiver for slik virksomhet, men som bekjent drives ikke verden videre av økonomi alene. Er tilbudet overfor pårørende – så er pårørende ikke å regne som pasienter – og dermed er det heller ingen dokumentasjonsplikt eller plikt til å føre journal. Dette gjelder også der pårørende er barn av psykisk syke pasienter. Slik kontakt med pårørende er heller ikke å regne som komparentopplysninger, og har derfor ikke noe å gjøre i pasientens journal. Det synes problematisk å opprette egen journal for en pårørende. En enkel redegjørelse for tilbudet som ytes og overordnet resymé av hva som har foregått for gruppen samlet, vil det vel være naturlig å gjøre. Det kan tenkes en glidende overgang mellom pårørendearbeid, forebyggende for pårørende og behandling. Det er viktig å være klar på når en aktivitet får preg av behandling for deltakeren. Behandling ytes ikke uten at dette er klart definert overfor vedkommende. Ved behandling trer dokumentasjonsplikten inn. I tiden fremover vil Psykologforeningen arbeide videre med ulike formelle problemstillinger tilknyttet arbeid med pårørende.

Emneord: journal

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.