Sykdom og avspasering

Har jeg rett til å få erstattet avtalte avspaseringsdager ved sykdom?

Spørsmål:
I forbindelse med fjorårets sommerferie avtalte jeg med min sjef å avspasere 5 dager av opparbeidet plusstid. I tillegg ble det avtalt tre uker ferie slik at mitt samlede fravær da ble 4 uker. Imidlertid ble jeg sykemeldt før ferien slik at jeg ikke fikk avviklet ferien og avspaseringen. De tre ferieukene fikk jeg utsatt til senere på året, men arbeidsgiveren min mente de 5 avspaseringsdagene måtte anses som avviklet selv om jeg var syk, med andre ord at jeg ikke fikk dagene erstattet som feriedagene. Jeg synes dette virker urimelig. Hadde min arbeidsgiver rett til ikke å erstatte de 5 avspaseringsdagene?

Svar:
Ja, det er faktisk slik at din arbeidsgiver ikke er juridisk pliktig til å erstatte de 5 avspaseringsdagene som følge av sykefraværet. Avspasering er i denne sammenhengen likestilt med det å ha vanlig helgefri eller fri på de røde kalenderdagene. Og de dagene blir som kjent ikke ”erstattet” hvis man er syk. Avspasering av opparbeidet plusstid er ikke regulert av verken lov eller tariffavtaler. Dette betyr derfor at det er arbeidsgiveren som bestemmer hvordan denne problemstillingens skal håndteres. Arbeidsgiveren står med andre ord fritt til å vurdere om dagene skal erstattes eller ikke. Det er for øvrig ikke uvanlig at fleksitidsordningen er beskrevet i reglement som nærmere beskriver hvordan ordningen skal praktiseres. For eksempel kan reglementet regulere hvor mange plusstimer som kan overføres fra periode til periode og antall sammenhengende dager som kan avspaseres per periode. Selv om fleksitidsordningen er regulert i reglement vil arbeidsgiveren likevel kunne ha grunnlag for å praktisere reglementet ved å ikke erstatte dagene du avtalte for avspasering.

Årsaken til at du fikk utsatt feriedagene skyldes at dette er regulert i ferielovens § 9 (1), 1. ledd, hvor det står;”Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle ha hatt før ferien.”

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.