Rett til innsyn i bekymringsmelding til barnevernet?

Har foreldre krav på å få se bekymringsmeldingen? Eller er det tilstrekkelig å notere i journal at bekymringsmelding er sendt barnevernet?

Spørsmål
Jeg har nettopp sendt en bekymringsmelding til barnevernet på vegne av et barn jeg har i behandling. Nå krever mor til barnet å få se bekymringsmeldingen, har hun krav på det?

Svar
Det følger av journalforskriften § 8 bokstav q at følgende skal inn i journalen: «Om det er gitt opplysninger til politi, barneverntjenesten, helse- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten mv., og om samtykke er innhentet fra pasienten eller den som har kompetanse til å avgi samtykke i saken. Det skal angis hvilke opplysninger som er gitt.»

Det kan utledes av dette at ikke hele bekymringsmeldingen skal inn i journalen. Den er da heller ikke gjenstand for innsyn fra foreldrene. Det er i denne sammenhengen tilstrekkelig å notere at bekymringsmelding er sendt til barnevernet grunnet omsorgssituasjonen i hjemmet.

Emneord: journal

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.