Ny jobb og barn

Får det konsekvenser for rettigheter til foreldrepenger hvis man bytter jobb? Hvor mye får man egentlig i foreldrepenger?

Spørsmål:
Jeg vurderer å bytte jobb, og vil vite om hvilke konsekvenser dette kan få for retten til foreldrepenger. Nå har jeg en fulltidsjobb i det offentlige, og kommer til å jobbe i privat virksomhet som i utgangspunktet ikke dekker opp til full lønn ved denne typen fravær. Jeg skal være deltidsansatt i 80 prosent stilling og de siste 20 prosent i egen næring, som privatpraktiserende psykolog. Hvordan blir dette når jeg skal ut i foreldrepermisjon? Får jeg 20 prosent av 6G på grunnlag av min egen næring og 80 prosent av 6 G for deltidsstillingen? Hva hvis jeg klarer å forhandle meg frem til at den nye arbeidsgiveren dekker full lønn? Vil det ha innvirkning på hvordan jeg får dekket opp de 20 prosentene?

Svar:
Trygden yter foreldrepenger inntil 6G (ca. 492 000 i årslønn per 1.mai 2012) av pensjonsgivende inntekt, vanligvis gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt de siste tre år. Dersom arbeidsgiveren utbetaler lønnen i din foreldrepermisjon, får arbeidsgiveren refundert foreldrepenger fra trygden. Du bør derfor forhandle frem i arbeidsavtalen at du skal opprettholde full lønn på basis av stillingsstørrelsen, også ved foreldrepermisjon. Arbeidsgiveren vil da selv måtte betale differansen mellom trygdens ytelser og lønnen du har. Dersom du får til en slik ordning, er det vel og bra. Imidlertid er det ofte slik i små, private virksomheter at arbeidsgiveren stanser lønnen, og trygden utbetaler da foreldrepengene til deg. I offentlige stillinger er arbeidsgiveren pliktig til å utbetale full lønn under foreldrepermisjon. Dette følger av tariffavtaler.

Vanligvis fastsettes foreldrepenger på grunnlag av kombinasjonen arbeidsinntekt og inntekt som selvstendig næringsdrivende ut fra den aktuelle ukeinntekten (lønn og næringsinntekt), alternativt på basis av den pensjonsgivende årsinntekten. Det første alternativet virker mest relevant, siden du ennå ikke kan vise til årsinntekt fra privatpraksisdelen din. Men i ditt tilfelle er nok likevel ikke denne beregningen aktuell.  Det skyldes at den pensjonsgivende inntekten i din nåværende hele offentlige stilling først blir lagt til grunn ved fastsettelsen av foreldrepengegrunnlaget. Inntekten fra din offentlige stilling utgjør den største andelen av din pensjonsgivende inntekt i de siste 3 år og er antakelig over 6G, og dermed over det du får i lønn fra din nye arbeidsgiver i 80 prosent stilling. Hvis det stemmer at du har hatt en inntekt over 6G i den offentlige stillingen, er det sannsynlig at kvoten på inntil 6G da er fylt opp gjennom arbeidsinntekt i de siste 3 årene. Næringsinntekten du har på permisjonstidspunktet, vil da ikke bli tatt med i beregningsgrunnlaget.

Det er ikke er uvanlig at kombinasjonen deltidsansettelse og deltids privatpraksis blir økonomisk uheldig både når det gjelder foreldrepenger og når det gjelder sykepenger. Se mer om dette på Psykologforeningens hjemmeside om lønns- og arbeidsforhold, under Forsikring for psykologer. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.