Lønnsutvikling ved foreldrepermisjon

Har jeg krav på lønnsøkning mens jeg er i lønnet foreldrepermisjon?

Spørsmål

Under lønnsoppgjøret i fjor var jeg i lønnet foreldrepermisjon. Jeg kom tilbake etter permisjonen 1. januar i år. Lønnsoppgjøret på min arbeidsplass innebar at alle psykologene fikk et likt generelt tillegg og et individuelt lønnstillegg per 1. mai. Det individuelle tillegget ble gitt på grunnlag av avtalte kriterier mellom foreningens tillitsvalgte og arbeidsgiveren. Etter lønnsoppgjøret opplyste min arbeidsgiver at jeg kun ville få det generelle tillegget og da først fra tidspunktet jeg kom tilbake etter permisjonen. At det skal være slik synes jeg virker merkelig. Det kan da vel ikke være slik i det likestilte norske arbeidslivet?

Svar

Arbeidstakere som er i lønnet foreldrepermisjon, og andre former for lønnet permisjon, skal være sikret den samme muligheten for lønnsutvikling som kollegaene som er i jobb. Selv om du er i foreldrepermisjon har du fortsatt et arbeidsforhold, men hvor du for en periode er unntatt arbeidsplikt med lønn. Dette betyr ikke at du skal være fratatt muligheten til en lønnsutvikling på tilsvarende måte som dine kolleger. I et likestillingsperspektiv er det naturlig at lønnet foreldrepermisjon ikke skal føre til en mindrelønnsutvikling for arbeidstakerne som benytter lovbestemte rettigheter.

Etter lønnsoppgjørene i Norge i 2008 har det nå blitt slik at arbeidsgiverne i de store tariffområdene skal vurdere en lønnsutvikling også for de medarbeiderne som er i lønnet permisjon. At man er i foreldrepermisjon er i seg selv ikke et gyldig argument for ikke å få en lønnsutvikling. Hvor mye, og på hvilken måte den økte lønnen gis (fordelingen av generelle og individuelle tillegg), er imidlertid en forhandlingssak mellom Psykologforeningen og arbeidsgiveren (de lokale partene). Foreningens holdning er at medlemmer i lønnet foreldrepermisjon skal ha den samme lønnsutviklingen som om arbeidstakeren var på jobb. Ideelt sett burde også du ha fått et individuelt tillegg. I ettertid er det dessverre ikke mulig å endre forhandlingsløsninger når forhandlingene formelt er avsluttet.

I ditt tilfelle hvor det ble avtalt et generelt tillegg til psykologene, skal du ha dette fra 1. mai. Det samme ville også ha vært tilfellet dersom du også hadde fått et individuelt tillegg. Dette følger av forhandlingspraksis hvor alle som omfattes av forhandlingene gis samme virkningstidspunkt for lønnsopprykket. Forutsatt at det ikke er helt spesielle forhold som kan forsvare et annet standpunkt. Hvis så er tilfellet, skal dette fremgå av forhandlingsprotokollen. For at du skal få utbetalt det generelle tillegget kan du selv ta om problemstillingen med arbeidsgiveren samtidig som du ber foreningens tillitsvalgte å ta opp praksisen du har blitt ”utsatt for”. 

Emneord: permisjon

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.