Journal for pårørende?

Ofte kommer pårørende sammen med den som er henvist til for eksempel en poliklinikk. Skal det da opprettes journal for de pårørende?

Spørsmål: 

Skal det opprettes en eller flere journaler når pasientens pårørende, foreldre/ektefeller/barn/andre, deltar i samtalene med en psykolog? Gjelder det samme dersom jeg snakker med en pårørende alene? Eller dersom det er samarbeidsmøter?

 

Svar:

Det avgjørende er om det ytes helsehjelp til en eller flere. Ytes det helsehjelp, så skal det opprettes en journal for den personen det ytes helsehjelp til, og det skal gjøres klart for personen at hun/han er pasient og at det opprettes en journal. Ingen skal være pasient uten selv å være klar over det.

Du kan godt snakke med en pårørende uten at det er å yte helsehjelp overfor vedkommende. Grunnen til at pårørende har kontakt med deg (med eller uten pasienten tilstede) er for å legge forholdene til rette rundt den definerte pasienten. Hensikten kan også være å informere/lære opp pårørende. Hvordan avgjøre om det allikevel ytes helsehjelp overfor den pårørende? Her er to spørsmål til hjelp: Hva er hensikten med samtalen, og hva ytes faktisk. Tar den pårørende bare opp problemer som er knyttet til den henviste pasienten så er det ikke helsehjelp og skal ikke føres i egen journal. Hvis samtalen bare omhandler å få/gi informasjon (også om den pårørendes egne reaksjoner på pasientens atferd) og gi råd om hvordan pårørende skal takle dette, vil det ikke være aktuelt å opprette en egen journal. Men det kan være en glidende overgang mot at det er helsehjelp. Om en har mange samtaler alene med den pårørende bør en være bevisst om det ytes helsehjelp. Vær obs på hva som faktisk har foregått – hva ytes faktisk. Er det ikke helsehjelp skal det ikke føres journal. Husk at rådene man gir da skal føres inn i journalen til pasienten. Vær oppmerksom på at pasienten alltid har innsyn i egen journal inkludert komparentopplysninger.

Du vil alltid ha muligheten for å be pårørende om å henvende seg til fastlegen for å få en egen henvisning. Den pårørende er da en egen pasient og det skal føres egen journal. Da blir utfordringen hva en skal si til pasienten om de tingene dere snakker med den «pårørende» om. Husk i tilfelle å be om tillatelse fra den «pårørende».

Skal det opprettes journal for den ene av foreldrene eller for begge? Det kommer igjen an på om den ene forelder eller begge foreldrene eller ingen foreldre mottar helsehjelp/ er pasient. Samme logikk som ovenfor.

Samarbeidsmøter følger også samme logikk – den pasienten som møtet dreier seg om, får æren av å få det notert i sin journal. Dersom møtet dreier seg om flere pasienter får alle notert i sin journal det som angår den enkelte.

 

 

Emneord: journal

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.