Hva ligger i veilederansvaret?

Som veileder har psykologen et selvstendig ansvar for at veiledningen som ytes er forsvarlig. Men hvor langt strekker dette ansvaret seg?

Spørsmål:
Jeg er psykolog og utdannet innen kognitiv atferdsterapi i Sverige, og jobber nå i Norge. Jeg har blitt spurt om jeg kan gi veiledning i kognitiv atferdsterapeutiske tekniker og tankesett til en helsesøster som har gått en kort grunnkurs i dette. Hennes jobb er fremst oppfølging av helsespørsmål, støttesamtaler, kontakt og veiledning til elever på videregående skole.

I Sverige blir man som psykolog ansvarlig for den jobb en ikke legitimert person utfører hvis man går inn som veileder av den delen av jobben. Eksisterer det samme i Norge? Hva har man for skyldigheter og plikter i veiledning av andre?

Svar:
Helsesøster i Norge er vanligvis autoriserte sykepleiere. Alt helsepersonell har ansvaret for den jobben de utfører som helsepersonell. Dette gjelder også en helsesøster. Selv om en helsesøster mottar veiledning fra en psykolog, så fritar ikke det helsesøsteren fra et ansvar for det helsesøsteren selv utfører. Arbeidsgiver innen helsetjenesten har imidlertid et totalansvar for at tjenesten er forsvarlig.

Som veileder er det klart at en psykolog har et selvstendig ansvar for at den veiledningen som ytes er forsvarlig. Hvor langt dette ansvaret strekker seg, er ikke alltid like klart: Om det også omfatter den helsehjelp den veiledede yter overfor en pasient. En psykolog som veileder annet personell må kunne forventes å treffe nødvendige tiltak dersom psykologen blir kjent med at den som veiledes utfører uforsvarlig helsehjelp. Ut fra vanlig etikk forventes at psykolog ikke yter veiledning som mottaker ikke er i stand til å nyttegjøre seg, eller veiledning/ opplæring som mottaker bruker uforsvarlig. Ofte vil veiledning inngå i arbeidsgivers kvalitetssikring av de tjenester som ytes. Det kan da bli et spørsmål hvilken aktivitetsplikt som psykologen har dersom det i veiledningen kommer frem uheldig ting om den som mottar veiledningen eller dersom det fremkommer betenkelige sider ved den helsehjelp mottaker utfører. Hva som skal til for at veileder forventes å kontakte tredjepart, og på hvilket tidspunkt veileder forventes å gjøre noe, er viktige spørsmål. Hvem som er oppdragsgiver for veiledningen (ofte en arbeidsgiver) kan her være av betydning.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.