Ansettelse og graviditet

Bør man som nyutdannet og med planer om å stifte familie være bekymret for spørsmål knyttet til dette når man begynner å gå på intervju? Hva kan egentlig arbeidsgiver spørre om i en ansettelsesprosess? 

Spørsmål:

Jeg er snart ferdig utdannet psykolog og har nå begynt å søke på ledige psykologstillinger. Min samboer og jeg har imidlertid planer om å få barn. Jeg ser da for meg at det vil kunne være noen  arbeidsgivere som vil kunne kvie seg for å tilsette en ung kvinne i høyst fertil alder, for å si det slik. Må jeg forberede meg på å få spørsmål om fremtidig graviditet og familieplanlegging og hva skal jeg i så fall svare?

Svar:

Du stiller et veldig relevant spørsmål. Arbeidsgiverens anledning til å stille slike spørsmål har frem til nylig vært uklart regulert. 9. april 2010 ble imidlertid likestillingsloven endret, hvor det nå uttrykkelig fastslås at det ikke er tillatt å spørre jobbsøkere om graviditet, adopsjon og familieplanlegging. Lovendringen innebærer en modernisering og tilpasning til rettspraksis. Det har nemlig vært og er slik at det anses som diskriminering dersom den potensielle arbeidsgiveren tar hensyn til eventuelle opplysninger om graviditet eller innhenter opplysninger om dette i forbindelse med ansettelse. Arbeidsgiveren kan med andre ord ikke påberope som grunnlag for ikke å inngå et ansettelsesforhold, at graviditet og påfølgende fravær vil medføre økonomiske eller andre konsekvenser. Med den nevnte lovendringen anses nå rettstilstanden på dette området som avklart. Det er et absolutt forbud mot å spørre om blant annet graviditet og familieplanlegging. ”Familieplanlegging”, i Likestillingslovens forstand, forstås som planlagt graviditet, planlagt adopsjon, planlegging av hvordan man har tenkt å ta ut foreldrepermisjon, fleksibelt uttak av permisjonen m.v.

Det er Likestillingsloven § 4 som har fått et nytt tredje ledd som lyder:

”I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at søker, uavhengig av kjønn, skal gi opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.”

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.