Ammefri og betaling

Hvilke rettigheter har kvinner som må amme i arbeidstiden?

Spørsmål:

Jeg har akkurat begynt å jobbe igjen etter foreldrepermisjon og ammer fortsatt. Har jeg krav på å få gjøre dette i arbeidstiden? Har jeg i så fall krav på ammefri med lønn?

Svar:

Det følger av arbeidsmiljøloven § 12-8 at «Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.»

Lovteksten er uklar på når i løpet av arbeidsdagen slik ammefri skal legges, ettersom den bare kommer med eksempel på hvordan dette kan gjøres. Det betyr at arbeidsgiveren og arbeidstakeren må bli enige om løsninger som er hensiktsmessige for begge parter. Med mindre man har avtalt rett til fri med lønn i arbeidskontrakten eller i kollektive avtaler på arbeidsplassen, så er det her tale om fri uten lønn. Arbeidsmiljøloven er en vernelov med minstestandarder for arbeidstakerne i Norge. De fleste bestemmelsene er ufravikelige, det vil si at den enkelte arbeidstaker ikke kan avtale et dårligere vern enn det denne loven gir. Det som er mer praktisk og vanlig, er at tariffavtalene knyttet til de ulike tariffområdene gir arbeidstakerne bedre rettigheter enn det som følger av arbeidsmiljøloven. Det er nettopp dette som er tilfellet når det gjelder retten til ammefri.

Ansatte som jobber i staten, kommunene, virkeområdet og Spekter-området, har krav på inntil to timer daglig med lønnet ammefri. For deltidsansatte med kortere arbeidstid gjelder en forholdsmessig beregning av lønnet ammefri.

Hvis du jobber i det private og derfor ikke er omfattet av tariffavtaler som gir rett til fri med lønn, anbefaler jeg at du undersøker om det finnes lokale avtaler på arbeidsplassen som eventuelt regulerer dette. Noen kan også ha bestemmelser om dette i arbeidsavtalen sin. En mulighet er også å undersøke hvordan man har praktisert ammefri på arbeidsplassen. Hvis det ikke er bestemmelser om dette på den aktuelle arbeidsplassen, har de ansatte uansett krav på ammefri en time per dag uten lønn, etter arbeidsmiljøloven § 12-8.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.