Inntektsoppgjøret for avtalespesialister er i gang

En overveiende andel av pasientene hos avtalespesialister i psykologi, har et prioritert behandlingsbehov, påpeker Rune Frøyland

En overveiende andel av pasientene hos avtalespesialister i psykologi, har et prioritert behandlingsbehov,påpeker Rune Frøyland

Psykologforeningens forhandlingsleder krever en inntektsvekst på 2,4 prosent for avtalespesialister. Det er på linje med frontfaget og øvrige oppgjør denne våren.

Rune Frøyland

Rune Frøyland

Da inntektsoppgjøret for avtalespesialistene startet 11. mai, viste visepresident i Psykologforeningen, Rune Frøyland, til at statsansatte akademikere nå har fått en forhandlingsordning som sikrer prosentvis inntektsvekst med samme ramme som frontfaget 

– Dette må bli gjeldende også for privatpraktiserende psykologer, sa Frøyland. 

Forhandlingslederen ga i det første møtet mye oppmerksomhet til Bent Høies «dialogprosess» mellom de Regionale helseforetakene og Psykologforeningen. Helseministerens formål er å utvide ordningen med avtalespesialister, og å øke tilbudet og gjøre det bedre tilgjengelig for pasienter.

Kapasitetsproblem

Frøyland viste til en pågående utredning i Helse Sør-Øst RHF som nå er i sluttfasen. Han refererte til sluttrapport fra utredningen som sier at det i dag er et kapasitetsproblem, og at psykisk helse må prioriteres. Helse Sør-Øst foreslår likevel å vente med å etablere nye hjemler for privatpraksis i psykologi.

Begrunnelsen til Helse Sør-øst er at: «…vi kan ikke være helt sikre på at det er pasienter med det største behovet som får behandling hos avtalespesialistene» (vår understreking).

"

...det er rimelig sikkert at en overveiende andel av pasientene hos avtalespesialister i psykologi, har et prioritert behandlingsbehov

"

Norsk psykologforenings vurdering er at det er rimelig sikkert at en overveiende andel av pasientene hos avtalespesialister i psykologi, har et prioritert behandlingsbehov. Foreningen er også sikker på at avtalespesialister har et betydelig større antall behandlingstimer per dag, enn  behandlere i andre tjenester. 

Helse Sør-Øst sier i sin rapport at helseforetakene oppfatter at det noen ganger behandles pasienter som ikke burde behandles i avtalepraksis, og at pasienter noen ganger går for lenge i behandling.

Frøyland meddelte Helsedepartementet og statens forhandlere at han synes dette er et urovekkende lavt presisjonsnivå fra Helse Sør-Øst i en rapport angående så alvorlig vurdering som behovet for økning av tilbudet til pasienter med psykiske lidelser.

«Lavt presisjonsnivå»

– Et så lavt presisjonsnivå hører ikke hjemme i et offentlig grunnlagsdokument for å vurdere omfang av befolkningens behov og tilbud av helsetjenester, sa Frøyland.

Han sier til psykologforeningen.no at han er relativt sjokkert over at slike argumenter skal legge grunnlag for planlegging. Han refererte i forhandlingsmøtet i dag til helseminister Bent Høie som har kalt denne form for argumentasjon om avtalespesialister for «myter» om avtalepraksis.

 

"

Et så lavt presisjonsnivå hører ikke hjemme i et offentlig grunnlagsdokument

"

– Helsestatsråden har i dialogprosessen slått fast at denne type myter er avlivet og ikke skal gjentas, sier Frøyland. Psykologforeningen ser at disse mytene om avtalepsykologer nå brukes som begrunnelser i planlegging i RHF`ene.

Psykologforeningen ba i sitt innlegg om et møte med Helse- og omsorgsdepartementets politiske ledelse for å ta opp begrunnelsene som Helse Sør-Øst bruker for å utsette ministerens påbud om å øke antall avtalespesialister.

Psykologforeningens neste forhandlingsmøte med staten om inntektsvekst, takster og driftstilskudd for avtalespesialister i psykologi er 1. juni 2017

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.