Nytt rundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven

Helsedirektoratet har nylig revidert og oppdatert rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven. Det nye rundskrivet erstatter rundskrivene IS-12/2004 Lov om pasientrettigheter og IS-10/2008 Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse.

Helsedirektoratet har nylig revidert og oppdatert rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven. Det nye rundskrivet erstatter rundskrivene IS-12/2004 Lov om pasientrettigheter og IS-10/2008 Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse.

Siden loven trådte i kraft i 2001 har det blitt foretatt flere endringer, og det nye rundskrivet tar for seg disse. Kommentarer til kapittel 2 i loven vil først være klart høsten 2015.

Rundskrivet har til formål å styrke kunnskapen om lovreglene, samt øke bevisstheten om rettssikkerheten til pasienter og brukere.  

I rundskrivet er de enkelte lovreglene i pasient- og brukerrettighetsloven gjengitt, med tilhørende kommentarer. Kommentarene angir forklaringer på lovbestemmelsene, ofte med henvisning til andre relevante rettskilder som forarbeider, forskrifter, rettspraksis, uttalelser mv.

Rundskrivet er et fint oppslagsverk for psykologer som arbeider med pasienter og brukere.

Gå til rundskrivet.

 

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.