Når pasienter henvist fra NAV uteblir fra timen - takst L60

Arbeids og velferdsdirektoratet gjennomførte i 2014 et arbeid for å strømlinjeforme regelverket for takstbruk ved utferdigelse av spesialisterklæring, og har blant annet innført takst L60 (kr 1053) for godtgjøring når pasienter uteblir fra time. Psykologforeningen orienterte i årets takstrundskriv til avtalespesialister om at psykologer inntil videre ikke skulle benytte takst L60 når pasienter uteblir, men at de skulle ta takst L120/L30 for den behandlingstid som skulle vært benyttet, i tråd med retningslinjer i rundskriv til folketrygdloven § 5-7.

Psykologforeningen har i møter med direktoratet argumentert for at psykologene fortsatt skal kompenseres for den faktiske tiden som er satt av til å undersøke pasienten og å skrive erklæringen. Dette fordi det av ulike årsaker er en forhøyet risiko for at pasienter NAV henviser til utredning og vurdering ikke møter til avtale, og at det er urimelig at våre medlemmer skal bære den økonomiske risikoen for tapt arbeidsfortjeneste i slike tilfeller. Særlig uttalt er denne risikoen for privatpraktiserende psykologer som tilbyr omfattende utredninger (f eks nevropsykologer) hvor det er satt av mye tid til pasienten, og hvor psykologen ofte har innkalt hjelpepersonell til å bistå i utredningen.

Til tross for våre innvendinger besluttet Arbeids og velferdsdirektoratet i 2015 at takst L60 skal gjelde alle spesialister og alle tilfeller hvor pasienten ikke møter til oppsatt avtale. Dette innebærer at NAV kun vil kompensere en times tapt arbeidsfortjeneste uavhengig av hvor lang tid som er satt av til undersøkelsen.

Arbeids og velferdsdirektoratet opplyser at de vil følge opp denne regelendringen med rundskriv som presiserer krav til gode henvisnings- og oppfølgingsrutiner fra NAVs side.

Endringen vil bidra til å gjøre oppdrag for NAV mindre attraktive for privatpraktiserende psykologer. Vi oppfordrer derfor psykologene til å vurdere risikoen knyttet til oppdrag for NAV, eventuelt å inngå direkte avtale med oppdragsgivende NAV-kontor om godtgjøring dersom pasienten ikke møter til oppsatt avtale. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.