Godtgjøring ved utlevering av journalopplysninger

Dersom en pasient du har i behandling ber om at journalopplysninger skal gis videre til NAV, skal slik informasjon gis vederlagsfritt (evt. et utskriftsgebyr på kr 85) dersom denne kan gis som rene utdrag av journal og ikke krever bearbeiding. Dersom det er nødvendig å ha et samarbeidsmøte med NAV, kan det i disse tilfellene også være aktuelt å benytte refusjonstakstsystemet (takst 33).

Dersom pasientens lege ber om opplysninger i forbindelse med spesialisterklæring til NAV, må det vurderes om informasjonen allerede finnes i journal og kan oversendes legen som utdrag fra journalen, eller om pasienten må henvises/tas inn for utredning. Dersom det er behov for rådgivning i forhold til videre behandling, kan også samarbeidstakster benyttes (takst 31 og 33). Hvis legen i realiteten ber om en komplett utredning/spesialisterklæring, må psykologen be NAV bestille erklæringen direkte fra psykologen, og ikke via legen.

NAV presiserer i rundskriv om honorartakster av 1. desember 2014 at det er et vilkår for å få godtgjøring etter L120/30 og L60 at NAV må ha bestilt spesialisterklæring fra psykologen. NAV presiserer at bestillingen må være skriftlig og uttrykkelig be om «spesialisterklæring». I tillegg må det opplyses om at erklæringen vil bli honorert med L120. Det er altså ikke tilstrekkelig med muntlig henvisning fra NAV, eller at fastlege, pasient/foreldre eller andre ber om spesialisterklæring på vegne av NAV. Slike henvisninger bør derfor avvises med beskjed om at bestilling må komme direkte fra NAV.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.