Økonomi/takster

Artikler om takster og økonomi.

Salærsatsen er fra 1. januar 2019 økt til kr 1040 per time.

Satsen gjelder kun dersom psykologen har påtatt seg oppdrag for retten, der retten/dommeren er oppdragsgiver. Hvilken pris som tas for andre sakkyndigoppdrag, må psykologen avtale med sin oppdragsgiver før en påtar seg oppdraget.

Både medlemmer av Psykologforeningen som er næringsdrivende og de som er lønnsmottakere, vil kunne kreve fradrag for fagforeningskontingent med begrunnelse i at Psykologforeningen er en fagforening for medlemmene.

I årets takstrundskriv (Rundskriv 02/2015) informerte vi om at det fra 1. januar 2016 vil være krav tilknytning til Norsk Helsenett for psykologer med driftsavtale med regionalt helseforetak. 

Psykologer skriver i dag et stort antall spesialisterklæringer for NAV. For privatpraktiserende psykologer avtales oppdrag om å skrive spesialisterklæring direkte med det enkelte NAV-kontor. Den økonomiske kompensasjonen (L-takster), fastsettes av Arbeids og velferdsdirektoratet og inngår ikke i Psykologforeningens takstforhandlinger.

Det følger av folketrygdloven at refusjonsordningen med noen få unntak bare gjelder behandling av personer med sykdom, skade eller lyte. Psykologer gjør imidlertid også ofte nødvendig pasientarbeid som faller utenfor takstsystemet.

Det er forskjellige systemer for godtgjøring av arbeid med attester og erklæringer. I tillegg til L-takstene for spesialisterklæringer til NAV, gir psykologer også en rekke erklæringer/attester til andre instanser. Noen ganger skal informasjon avgis vederlagsfritt, for eksempel ved utlevering av nødvendige opplysninger i journal til helsetilsynet eller i forbindelse med tilsyn fra Helfo/NAV. 

Pasientenes egenandeler er uendret i 2019. Egenandelstaket for pasientenes egenbetaling er økt til kr. 2.369 per år fra 1. januar 2019. 

Psykolog

Egenandel

Ordinær egenandel (1/2 eller 1 time) 351 kroner
Sesjon 1,5 time 527 kroner
Sesjon 2 timer 702 kroner
Sesjon 2,5 timer 878 kroner
Sesjon 3 timer 1053 kroner
Gruppeterapi, minst 2 timer 351 kroner
Gruppeterapi, minst 3 timer 527 kroner
Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.