Internkontroll og systemtilsyn

Her finner du blant annet et eksempel på internkontrollsystem i privatpraksis.

Alle privatpraktiserende psykologer er etter loven pliktige til å ha et system for internkontroll. Formålet med et internkontrollsystem er å avdekke og korrigere eventuelle avvik fra de myndighetskrav som stilles til drift av behandlingspraksiser. Dette dreier seg i stor grad om å ha tilfredsstillende orden i privatpraksisen. 

Psykologforeningen ønsker å motta gode eksempler på internkontrollsystem. Dersom du har utarbeidet et system eller et sett med skriftlige rutiner, er det fint om du sender det til forhandlingsavdelingen.

Helsetilsynet har fra 2010 gjennomført en rekke rutinemessige systemtilsyn av et utvalg privatpraktiserende psykologer. Hva er bakgrunnen for et systemtilsyn fra Helsetilsynet, og hvordan skal du som privatpraktiserende psykolog forholde deg dersom du mottar varsel om tilsyn?

Når en psykolog legger ned sin privatpraksis eller dør, anbefaler Psykologforeningenå ta kontakt med Fylkesmannen for avklaring av hvor journalarkivet skal oppbevares videre. Bestemmelsene om journaler knyttet til opphør av virksomhet er regulert i pasientjournalforskriften og arkivloven(1).

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.