Hovedavtaleforhandlingene i Oslo avsluttet uten enighet

Felles pressemelding fra arbeidstagerorganisasjonene i Oslo:

Partene i Oslo kommune som er eget tariffområde, har forhandlet om endringer i hovedavtalen og øvrige avtaler. Fristen for forhandlingene utløp den 15.01.10, siste forhandlingsmøte var 8.02.10.

Avtalene ble sist reforhandlet i 2002 og er etter det videreført uten endringer.

I forhandlingene har KAH, UNIO Oslo kommune, Akademikerne kommune og YS-K Oslo hatt fokus på å videreføre de bestemmelser som er inntatt i tidligere avtaler, men vært åpen for nødvendige endringer i tråd med den utvikling Oslo kommune har gjennomgått de senere år.

Oslo kommune har fremmet omfattende krav knyttet til endringer av organisasjonenes rett til å anke lokal uenighet inn til sentral avgjørelse, endring av bestemmelsene knyttet til medinnflytelse ved konkurranseutsetting av kommunale tjenester, samt endring av de ansattes rett til lønnet permisjon ved kurs/ opplæring arrangert av forbundene. Forhandlingssammenslutningene beklager at Oslo kommune ikke ønsker å ta inn undervisningspersonalet i Hovedavtalen nesten 6 år etter at staten overførte forhandlingsansvaret, selv om partene er enige om hvordan det skal gjøres.

Organisasjonene fant det umulig å akseptere Oslo kommunes krav, da dette ville innebære forverringer på vesentlige områder for ansatte og tillitsvalgte i Oslo kommune. Organisasjonene foreslo derfor en prolongasjon av gjeldende avtaler. Oslo kommune avviste dette. Kommunens krav og avvisning av organisasjonenes forslag om prolongasjon innebærer at forhandlingene er avsluttet uten resultat. Tidligere avtalebestemmelser gjelder med dette, etter organisasjonenes syn, videre på ettervirkning fram til partene avtaler noe annet.

Forhandlingssammenslutningene KAH, UNIO Oslo kommune, Akademikerne kommune, YS-K Oslo beklager den oppståtte situasjonen. Når alternativene sto mellom forverringer av de eksisterende avtalene og å videreføre gjeldende avtaleverk, var valget likevel ikke vanskelig.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.