For ansatte

Stiliserte figurer i ring

Velg tariffområdet du ønsker mer informasjon om.

Du vil finne en generell beskrivelse av særtrekkene i det enkelte tariffområdet og de mest aktuelle avtalene som gjelder innen hvert tariffområde. Psykologforeningen har partsstatus i alle de omtalte tariffområdene. Partsrettighetene innebærer at Psykologforeningen, både lokalt og sentralt, har rett til å møte arbeidsgiver eller dennes arbeidsgiverorganisasjon til forhandlinger. Dette kan for eksempel være rett til å delta i lokale lønnsforhandlinger og rett til å inngå særavtaler.

De fleste av foreningens medlemmer jobber i tariffbundne virksomheter, som kjennetegnes ved at ansattes lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel arbeidstid, pensjon, lønn i foreldrepermisjon og sykdom er regulert i tariffavtaler inngått mellom partene i arbeidslivet. Lønnssystemer og forhandlingsordninger er også gjerne regulert i tariffavtaler. Tariffavtalen(e) og arbeidsavtalen er to viktige dokumenter som beskriver den enkeltes samlede lønns- og arbeidsvilkår.

Tariffområdet omfatter ansatte i de statlig eide helseforetakene og den private stiftelsen Lovisenberg Diakonale sykehus.

Dette tariffområdet gjelder alle kommuner og fylkeskommuner og en rekke kommunale og interkommunale virksomheter.

Oslo kommune er medlem av KS, men er et eget tariffområde. Det betyr at psykologer som jobber for Oslo kommune, har et annet lønnssystem enn psykologer som arbeider i andre kommuner, eller psykologer som arbeider i helseforetak.

Norsk psykologforening organiserer medlemmer i en rekke privateide institusjoner innen spesialisthelsetjenesten og private familievernkontorer. Virke er arbeidsgiverforeningen for disse virksomhetene. Psykologforeningen er part i 5 Landsoverenskomster (tariffavtaler) i det såkalte HUK-området (Helse, utdanning og kultur) i Virke.
 

Dette tariffområdet omfatter ansatte i statlige virksomheter. De fleste er ansatt i Bufetat, universitetene og NAV. I tillegg er det medlemmer ansatt i enkelte øvrige direktorat, Forsvaret og departementene.

Dette tariffområdet omfatter for Psykologforeningen ansatte i virksomheter som er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter, med unntak av helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus. Disse har et eget tariffområde, Spekter-Helse - se punktet Spekter/Helse.

Norsk psykologforening har om lag 250 medlemmer som er ansatt i private/delvis private virksomheter. Mange av disse virksomhetene er kjennetegnet ved at det ikke er inngått tariffavtaler mellom Psykologforeningen på den ene siden og arbeidsgiver på den annen side.

Hva må jeg tenke på når jeg blir ansatt i en privat bedrift?

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.