For ansatte

Stiliserte figurer i ring

Velg tariffområdet du ønsker mer informasjon om.

Du vil finne en generell beskrivelse av særtrekkene i det enkelte tariffområdet og de mest aktuelle avtalene som gjelder innen hvert tariffområde. Psykologforeningen har partsstatus i alle de omtalte tariffområdene. Partsrettighetene innebærer at Psykologforeningen, både lokalt og sentralt, har rett til å møte arbeidsgiver eller dennes arbeidsgiverorganisasjon til forhandlinger. Dette kan for eksempel være rett til å delta i lokale lønnsforhandlinger og rett til å inngå særavtaler.

Norsk psykologforening organiserer om lag 4000 medlemmer som er dekket av tariffavtaler. 200 – 300 medlemmer arbeider i virksomheter uten tariffavtaler. For Psykologforeningen er det største tariffområdet Spekter Helse, med ca 2400 medlemmer. I staten og kommunal sektor har foreningen hhv. ca 600 og 500 medlemmer. De øvrige ansatte medlemmene arbeider i stor grad i private helseinstitusjoner.

Tariffbundne virksomheter kjennetegnes ved at ansattes lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel arbeidstid, pensjon, lønn i foreldrepermisjon og sykdom er regulert i tariffavtaler inngått mellom partene i arbeidslivet. Lønnssystemer og forhandlingsordninger er også gjerne regulert i tariffavtaler. Tariffavtalen(e) og arbeidsavtalen er to viktige dokumenter som beskriver den enkeltes samlede lønns- og arbeidsvilkår.

Tariffområdet omfatter ansatte i de statlig eide helseforetakene og den private stiftelsen Lovisenberg Diakonale sykehus, og heter henholdsvis område 10 Helseforetak og område 4 Lovisenberg.

I KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – er alle kommuner og fylkeskommuner medlemmer (unntatt Oslo kommune). Psykologforeningen organiserer om lag 600 medlemmer i tariffområdet.

Oslo kommune er medlem av KS, men er et eget tariffområde. Det betyr at psykologer som jobber for Oslo kommune, har et annet lønnssystem enn psykologer som arbeider i andre kommuner, eller psykologer som arbeider i helseforetak.

Norsk psykologforening organiserer om lag 500 medlemmer i en rekke privateide institusjoner innen spesialisthelsetjenesten og private familievernkontorer. Virke er arbeidsgiverforeningen for disse virksomhetene. Psykologforeningen er part i 5 Landsoverenskomster (tariffavtaler) i det såkalte HUK-området (Helse, utdanning og kultur) i Virke.
 

Dette tariffområdet omfatter ansatte i statlige virksomheter. Norsk Psykologforening organiserer om lag 650 medlemmer i statlig sektor. De fleste er ansatt i Bufetat, universitetene og NAV. I tillegg er det medlemmer ansatt i enkelte øvrige direktorat, Forsvaret og departementene.

Dette tariffområdet omfatter for Psykologforeningen ansatte i virksomheter som er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter, med unntak av helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus. Disse har et eget tariffområde, Spekter-Helse - se punktet Helseforetak.

Norsk psykologforening har om lag 250 medlemmer som er ansatt i private/delvis private virksomheter. Mange av disse virksomhetene er kjennetegnet ved at det ikke er inngått tariffavtaler mellom Psykologforeningen på den ene siden og arbeidsgiver på den annen side.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.