Psyk meg opp i ledelse

Pyramide av små klosser

Psyk meg opp i ledelse er et kurs for psykologer med lederansvar på ulike nivå i spesialisthelsetjenesten.

Det er og vil være et stort behov for gode ledere innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi trenger ledere som behersker verdibasert endringsledelse og som har god kunnskap om den virkelighet tjenesten skal være en del av. Dette omfatter selvinnsikt som leder, en forståelse av økende krav til kunnskapsbasert praksis, av behovet for oppfølgingen av myndighetskrav, innsikt i økt brukermedvirkning, samt krav til samhandling mellom tjenestenivåene.

Kurset ledes av rådgiver Einar Li, tidligere fagsjef for lederutvikling i Helse Sør-Øst RHF, og psykologfaglig rådgiver/psykologspesialist Tove Mathiesen, Akershus universitetssykehus HF. I tillegg vil det være inspirerende forelesere fra helseforetak over hele landet.

Kursene er arbeidsintensive og gir anledning til å trene på å gjennomføre konkrete tiltak i deltakernes egen lederhverdag. Dette blir av deltakerne på tidligere kull fremhevet som en av de store styrkene ved seminaret, som har fått meget gode tilbakemeldinger. 

Dette er et tilbud til psykologer i alle fire helseregioner med lederansvar på ulike nivåer. Det vil også være aktuelt for psykologer med noe ledererfaring som ønsker å vurdere en videre lederkarriere i helseforetakene. Deltakere med økonomi- og personalansvar vil bli prioritert. Deltakerne betaler selv reise og opphold. Søknad om deltakelse må være anbefalt av overordnet. 

Kurset består av tre samlinger på Quality Hotel Leangkollen i Asker.

Nye datoer samlinger for kull 16 kommer. Kullet har noen ledige plasser. Ta kontakt med Tove Mathiesen

                                                                                                                              

Spørsmål om kurset kan rettes til:
Tove Mathiesen, tlf. 922 50 986, e-post  tove.mathiesen@ahus.no
Einar Li, tlf. 916 37 495, e-post li.ledelse@gmail.com

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.