Psyk meg opp i ledelse

Pyramide av små klosser

Psyk meg opp i ledelse er et kurs for psykologer med lederansvar på ulike nivå i spesialisthelsetjenesten. Nytt kurs våren 2022 har påmeldingsfrist 20. desember.

Det er og vil være et stort behov for gode ledere innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi trenger ledere som behersker verdibasert endringsledelse og som har god kunnskap om den virkelighet tjenesten skal være en del av. Dette omfatter selvinnsikt som leder, en forståelse av økende krav til kunnskapsbasert praksis, av behovet for oppfølgingen av myndighetskrav, innsikt i økt brukermedvirkning, samt krav til samhandling mellom tjenestenivåene.

Kurset ledes av rådgiver Einar Li, tidligere fagsjef for lederutvikling i Helse Sør-Øst RHF, og psykologfaglig rådgiver/psykologspesialist Tove Mathiesen, Akershus universitetssykehus HF. I tillegg vil det være inspirerende forelesere fra helseforetak over hele landet.

Kurset er arbeidsintensivt og gir anledning til å trene på å gjennomføre konkrete tiltak i deltakernes egen lederhverdag. Dette blir av deltakerne på tidligere kull fremhevet som en av de store styrkene ved seminaret, som har fått meget gode tilbakemeldinger.

Dette er et tilbud til psykologer i alle fire helseregioner med lederansvar på ulike nivåer. Det vil også være aktuelt for psykologer med noe ledererfaring som ønsker å vurdere en videre lederkarriere i helseforetakene. Deltakere med økonomi- og personalansvar vil bli prioritert. Deltakerne betaler selv reise og opphold. Søknad om deltakelse må være anbefalt av overordnet.

Kurset består av tre samlinger på Quality Hotel Leangkollen i Asker:

  • 16. og 17. februar 2022
  • 30. og 31. mars 2022
  • 4. og 5. mai 2022

Påmeldingsfristen er 20. desember 2021.

Send søknad til Tove Mathiesen på e-post  tove.mathiesen@ahus.no

Søknad om deltakelse må være anbefalt av overordnet.

Spørsmål om kurset kan rettes til:

Tove Mathiesen, tlf. 922 50 986, e-post tove.mathiesen@ahus.no

Einar Li, tlf. 916 37 495, e-post li.ledelse@gmail.com

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.