WAIS-IV

11120
28.05.2020
29.05.2020
Bergen
Arne Holen/Håvard Sørlie
7.200,00 for medlemmer
7.200,00 for ikke medlemmer
23.04.2020

Vi gjør oppmerksom på at vedlikeholdskurs ikke er del av kravene til å bli spesialist, og teller kun som vedlikehold til allerede oppnådd spesialitet

Logg deg inn for å få medlemspris.

Målgruppe:

Psykologer som bruker eller ønsker å ta i bruk WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale).For å få fullt utbytte av kurset forutsettes kompetanse tilsvarende norsk cand. psychol. gradmed grunnleggende kjennskap til statistikk knyttet til testbruk. Ved behov kan repetisjon avdette kombinert med å gjøre seg kjent med WAIS-IV være nyttig før en kommer på kurset.

Psykologforeningens testkurs er forbeholdt psykologer.

Målsetting:

Gi grunnlag for selvstendig og faglig oppdatert bruk av WAIS-IV i klinisk psykologarbeid på tvers
av ulike psykologroller og problemstillinger.

Innhold:

Dette er et kurs som tar for seg både administrasjon og tolkning av WAIS-IV. Det gis en presentasjon av Wechslertestene generelt og WAIS-IV spesielt, samt de amerikanske og skandinaviske standardiseringsprosjektene. Endringer fra WAIS-III i oppbyggingen av testen gjennomgås, herunder nye og gamle deltester og indekser. Kurset vil innbefatte øvelser i administrering av de nye deltestene og tilbakemelding av resultatene, fokusering på unngåelse av typiske administreringsfeil, samt gjennomgang og øvelse på en trinnvis modell for tolkning av testresultatene med verktøy/metoder som går utover det som finnes i manual og skåringsprogram.

Ta med WAIS-IV kofferten hvis mulig. Deler av kurset vil bli casebasert og kursdeltagerne
oppfordres til å ta med kasuistikker/testprotokoller.

Om kurslederne:

Arne Holen har vært norsk klinisk ekspert på det skandinaviske WAIS-IV prosjektet. Haner utdannet cand psychol fra UiB i 1998, spesialist i klinisk nevropsykologi og har tatt NPFsveilederutdanning. Han jobber som avtalespesialist i klinisk nevropsykologi i Oslo og er ansatt vedAvdeling for Rus og Avhengighet (ARA), Oslo Universitetssykehus i et PhD-prosjekt.

Håvard Sørlie er utdannet cand psychol fra UiB i 1998 og er spesialist i klinisk nevropsykologi. Han
er ansatt ved Avdeling for Akuttpsykiatri og Psykosebehandling på Reinsvoll i Sykehuset Innlandet.
Sørlie er ansatt som norsk klinisk ekspert på det skandinaviske WAIS/WMS-V prosjektet.

Kurset er godkjent som 16 timer vedlikeholdsaktivitet.

Tid: kl 0900-1700 begge dager

Kurs: 11120, WAIS-IV


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.