WAIS-IV

11420
06.10.2020
07.10.2020
2
16
Oslo
Arne Holen/Håvard Sørlie
7.200,00 for medlemmer
14.400,00 for ikke medlemmer
01.09.2020

Logg deg inn for å få medlemspris.

.

Kurset tar for seg både administrasjon og tolkning av WAIS-IV. Det gis en presentasjon av Wechslertestene generelt og WAIS-IV spesielt, samt de amerikanske og skandinaviske standardiseringsprosjektene. Endringer fra WAIS-III i oppbyggingen av testen gjennomgås, herunder nye og gamle deltester og indekser. Kurset vil innbefatte øvelser i administrering av de nye deltestene og tilbakemelding av resultatene, fokusering på unngåelse av typiske administreringsfeil, samt gjennomgang av en trinnvis modell for tolkning av testresultatene med verktøy/metoder som går utover det som finnes i manual og skåringsprogram. Deltakerne vil få en orientering i relevant litteratur, nyere forskning og teori omkring WAIS-IV, inkludert kliniske grupper, nyere faktoranalyser og teoretiske modeller med relevans for forståelse, tolkning og bruk av testresultatene i klinisk praksis.
Deler av kurset vil bli casebasert der kursdeltakerne oppfordres til å sende inn kasuistikker på forhånd eller å ta med på kurset.
OBS! Ta med hele WAIS-IV kofferten hvis du har den tilgjengelig. Kursdeltagerne oppfordres også til å ta med kasuistikker/testprotokoller til kurset.

Målgruppe

Psykologer som bruker eller ønsker å bruke WAIS-IV. Psykologforeningens testkurs er forbeholdt psykologer. For å få fullt utbytte av kurset forutsettes kompetanse tilsvarende norsk cand. psychol. grad med grunnleggende kjennskap til statistikk knyttet til testbruk. Ved behov kan repetisjon av dette kombinert med å gjøre seg kjent med WAIS-IV være nyttig før en kommer på kurset.

Målsetting

Gi grunnlag for faglig oppdatert bruk av WAIS-IV i klinisk psykologarbeid på tvers av ulike psykologroller.

Om kurslederne:

Arne Holen har vært norsk klinisk ekspert på det skandinaviske WAIS-IV prosjektet. Han er utdannet cand psychol fra Universitetet i Bergen 1998, spesialist i klinisk nevropsykologi 2004 og har NPFs veilederutdanning. Han jobber som avtalespesialist i klinisk nevropsykologi i Oslo og er ansatt ved Avdeling for Rus og Avhengighet (ARA), Oslo Universitetssykehus i et PhD-prosjekt. Tidligere erfaring fra PPT, barne- og voksenhabilitering, fysikalsk medisin og rehabilitering og BUP.

Håvard Sørlie er utdannet cand psychol fra Universitetet i Bergen i 1998 og er spesialist i klinisk nevropsykologi. Han arbeider til daglig ved Avdeling for Akuttpsykiatri og Psykosebehandling i Sykehuset Innlandet, Reinsvoll. Har erfaring fra arbeide med ervervet hjerneskade knyttet til opplæring, nevrorehabilitering, rusfeltet, PPT og psykisk helsevern for barn og unge.

Kurs: 11420, WAIS-IV


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.