Organisasjon og ledelse i et
tilknytningsperspektiv

10021
18.11.2021
19.11.2021
2
16
Oslo
Per-M. Thompson/S. Torsteinson/I. Brandtzæg
7.300,00 for medlemmer
7.300,00 for ikke medlemmer
01.11.2021

Målgruppe

Organisasjonspsykologer, mastere i arbeids- og organisasjonspsykologi og psykologer med lederansvar

Innhold

Organisasjonspsykologi har sterk forankring i sosialpsykologien og kognitiv psykologi, mens psykodynamiske perspektiver i mindre grad har preget dette feltet. Et av unntakene er den økende interessen internasjonalt for tilknytningspsykologi de siste 10-15 årene.

Tilknytningspsykologien er relevant for ledere og praktikere på flere måter. For det første tilbyr denne retningen en enkel og målbar beskrivelse av individuelle forskjeller - nemlig tilknytningsstil (attachment style) - som predikerer en rekke sentrale utfall i arbeidslivet (som kvaliteten på leder-medarbeider-relasjoner, effektivitet, tillit og psykisk helse). For ledere er denne kunnskapen nyttig fordi den kan bidra til en bedre forståelse av hva den enkelte medarbeider trenger for å fungere godt på jobb. For organisasjonspsykologer er denne kunnskapen relevant, blant annet, i arbeidet med å øke lederes selvforståelse.

For det andre tilbyr tilknytningspsykologien et annet perspektiv på motivasjon, vekst og endringsmotstand enn de tradisjonelle teoriene innen organisasjonsfeltet. Tilknytnings-perspektivet kan være hjelpsomt både for ledere som er avhengig av høy endringsvilje hos sine medarbeidere, og for konsulenter som bistår virksomheter i endringsprosesser.

For det tredje finnes det en rekke evidensbaserte intervensjoner og praksisrettede modeller i tilknytningspsykologien. Selv om det til nå er lite forskning på disse metodene i en arbeidslivskontekst, vil vi likevel belyse denne delen av tilknytningspsykologien, og reflektere med deltakerne rundt hvordan disse intervensjonene kan benyttes i utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjoner.

Målsetting

At deltakerne både utvikler en dypere forståelse av organisatoriske utfordringer og muligheter, og at deltakerne sitter igjen med konkrete verktøy de kan innlemme i sin egen praksis.
Det vil veksles mellom korte forelesninger, øvelser, jobbing med caser og refleksjon i grupper.

Teamene som dekkes i kurset vil være

  • Tilknytningsperspektivet på arbeidsliv og ledelse
  • Refleksjoner rundt egen tilknytningsstil i lederrollen
  • Å møte andres tilknytningsbehov på jobb
  • Intervensjoner for å fremme trygge team og organisasjonskulturer

Kurset godkjennes som vedlikeholdsaktivitet med 16 timer.

Kurslederne

Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg er psykologspesialister og fagbokforfattere. De har begge lang klinisk erfaring, blant annet fra Nic Waals Institutt. I dag leder de Tilknytningpsykologene, Utdanningssenter og klinikk. Begge har lang erfaring med å anvende, utvikle og å implementere tilknytningsbaserte intervensjoner til bruk i ulike kontekster.

Per-Magnus Moe Thompson er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, der han forsker på og underviser innen ledelse. I doktorgraden undersøkte han hvordan og når lederes tilknytningsstil gjør det utfordrende å ivareta medarbeidere. Han har lang erfaring som konsulent, og jobber også individuelt med ledere i skjæringspunktet mellom terapi og lederveiledning.

Kurs: 10021, Organisasjon og ledelse i et tilknytningsperspektiv


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.