Treffsikre og gode ansettelsesprosesser -
Rekruttering og seleksjon for og av psykologer

Ansettelsesprosess
11721
22.03.2021
23.03.2021
2
16
Digitalt
Rudi Myrvang/Elisabeth Østrem
6.500,00 for medlemmer
6.500,00 for ikke medlemmer
01.03.2021

Logg deg inn for påmelding

.

Målgruppe

Kurset er rettet mot psykologer og andre som har ansvar for ansettelsesprosesser eller som ønsker å bidra til bedre ansettelsesprosesser i organisasjonen de er ansatt i. Kurset kan derfor være aktuelt både for ledere, tillitsvalgte, psykologer og mastere i psykologi.

Målsetting 

Er å gi deltakerne valide verktøy til bruk i rekrutterings- og seleksjonsprosesser - med opplæring i strukturert, kompetansebasert intervjuteknikk som et viktig element. Forskning viser at kvaliteten på intervjuet i sterk grad henger sammen med hvor strukturert og jobbfokusert det er. Mens den tradisjonelle jobbsamtalen i liten grad bidrar til å identifisere den beste kandidaten for stillingen og samtidig bidrar til diskriminering, vil et godt kompetansebasert intervju kunne gi mer treffsikre og mer rettferdige ansettelsesprosesser.

Innhold

Deltagerne vil få innføring og trening i bruk av verktøy for å finne og kartlegge relevant kompetanse på en treffsikker og god måte. Verktøy som presenteres vil være maler for jobbanalyse, stillingsannonse og stillingsinstruks, samt utforming av annonser og valg av rekrutteringskanaler. Hovedvekten vil ligge på opplæring i bruk av en nyutviklet intervjuguide som dekker generelle kompetanser for psykologer, basert på den europeiske standarden EuroPsy. Gjennom teori og praksis vil deltagerne lære mer om hvordan de kan benytte intervjuguiden for å kartlegge viktige kompetanser hos psykologer og andre.

Det legges vekt på en praktisk tilnærming og trening på konkrete seleksjonsferdigheter på kursene. Som del av kurset vil deltagerne få opplæring i bruk av en intervjuguide, basert på EuroPsys kompetansemodell for psykologer.

Læringsform

Kurset kombinere oppdatert teori om rekruttering og seleksjon med refleksjon og praktiske øvelser. Opplæring i og trening på gjennomføring av strukturert, kompetansebasert intervju, inkludert forberedelser, gjennomføring og etterfølgende evaluering spiller en sentral rolle. Gruppearbeid og praktisk intervjutrening blir vektlagt.

Etter kurset skal deltakerne  

  • Ha en overordnet forståelse for hele ansettelsesprosessen, inkludert hvordan tiltrekke, ansette og beholde nye medarbeidere, i et strategisk perspektiv
  • Kunne gjennomføre behovsanalyser for å øke nytteverdien av enhver ny ansettelse
  • Kunne gjennomføre stillingsanalyser, inkludert utarbeidelse av stillingsbeskrivelser, kravspesifikasjoner og kompetansemodeller
  • Kunne utarbeide jobbannonser og stillingsinstrukser basert på en grundig stillingsanalyse
  • Kunne skille mellom rekruttering og seleksjon, og kjenne til hva som øker validiteten i en seleksjonsprosess
  • Kjenne til fallgruver i seleksjon og hvordan unngå disse, med særlig vekt på hvordan unngå diskriminering og sikre mangfold
  • Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere strukturerte, kompetansebaserte intervjuer

Om kurslederne

Rudi Myrvang er psykologspesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, og har 20 års erfaring med å lære opp organisasjoner i hvordan gjennomføre gode seleksjonsprosesser. Myrvang har bakgrunn fra testbransjen, og har hjulpet en rekke organisasjoner med å få på plass mer treffsikre og rettferdige ansettelsesprosesser. Og, han har utviklet intervjuguiden som vil inngå som en viktig del av kurset.

Elisabeth Østrem er spesialist i organisasjonspsykologi, seniorkonsulent i AFF og tidligere konsulent fra testbransjen. Hun sitter i Psykologforeningens fagutvalg for organisasjonspsykologi sammen med Myrvang, og underviser på valgfritt program i organisasjon og ledelse for psykologspesialister. Elisabeth Østrem er konsulent på Solstrandprogrammet, vurdert av Financial Times som ett av verdens 50 beste lederutviklingsprogrammer.

Tid

kl 0900-1700 begge dager (registrering fra kl 0830).

Kurs: 11721, Treffsikre og gode ansettelsesprosesser - Rekruttering og seleksjon for og av psykologer


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.