Utredning av kognitiv svikt ved psykiske lidelser,
RBANS

Kognitiv svik
10420
08.05.2020
08.05.2020
1
8
Oslo
Rune Raudeberg
3.600,00 for medlemmer
3.600,00 for ikke medlemmer
03.04.2020

Logg deg inn for å få medlemspris.

RBANS - Utredning av kognitiv svikt ved psykiske lidelser

  • Kurset retter seg mot primært mot psykologer som arbeider med psykiske lidelser og som har behov for å kunne foreta vurdering av kognitiv funksjon.
  • The Repeatable Battery for the Assessement of Neuropsychological Status (RBANS) er et kort testbatteri som tar 20-30 minutter å gjennomføre. Det måler bl.a. innlæring og hukommelse, oppmerksomhet og mentalt tempo, språkfunksjon og visuelle ferdigheter. Det egner seg spesielt godt for å kartlegge pasienter med lavt funksjonsnivå, men kan brukes for alle typer pasienter. Testbatteriet har to ulike versjoner og egner seg derfor godt til å undersøke kognitive endringer over tid, som for eksempel effekt av behandling.
  • RBANS har oppdaterte skandinaviske normer for voksne i aldersspennet fra 20 til 89 år. Det er nylig utarbeidet kliniske normer for psykoselidelser og ruslidelser.

Målgruppe

Psykologer som arbeider med psykiske lidelser og som har behov for å kunne foreta vurdering av kognitiv funksjon.

Målsetting

Kunne administrere, skåre og tolke resultater på RBANS ved ulike psykiske lidelser.

I dette kurset lærer du blant annet

" Administrasjon og skåring av RBANS (begge versjoner). Hvordan bruke RBANS ved psykiske lidelser, med spesielt fokus på schizofrenilidelser og andre psykoselidelser, affektive lidelser og komorbide ruslidelser
" Hvordan anvende RBANS med pasienter som ikke snakker norsk, eller som er yngre enn 20 år.
" Hvordan bruke kliniske normer for schizofreni- og ruslidelser til å oppnå større presisjon i tolkningen av testresultatet.
" Hvordan formidle resultatet til pasient eller også pårørende.
" Hvordan føre testresultatet i journal og utforme en skriftlig rapport.

Om kursleder

Rune Raudeberg er spesialist i nevropsykologi og arbeider ved Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring i å arbeide med alvorlige psykisk lidelser, og har brukt RBANS for å utrede pasienter med psykoselidelser siden metoden ble tilgjengelig på norsk. Han har publisert vitenskapelige artikler internasjonalt om de psykrometriske egenskapene ved den skandinaviske utgaven av RBANS og har utviklet kliniske normer for schizofreni- og ruslidelser.

Kurset er godkjent som 8 timers vedlikeholdsaktivitet.

Tid

0900-1700 begge dager

Kurs: 10420, Utredning av kognitiv svikt ved psykiske lidelser, RBANS


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.