Undersøkelse av oppmerksomhet med vekt på BRIEF og
Conners' CPT (fulltegnet)

10721
02.12.2021
03.12.2021
2
16
Oslo
Jens Egeland/Øyvind Fallmyr
7.300,00 for medlemmer
7.300,00 for ikke medlemmer
28.10.2021

En rekke psykiske lidelser kjennetegnes av svikt i eksekutive funksjoner/oppmerksomhetsevne. Oppmerksomhet er imidlertid ikke et enhetlig fenomen. Snarere er det sånn at ulike personer og diagnosegrupper kjennetegnes av ulik type oppmerksomhetssvikt.

Målgruppe

Psykologer som arbeider med undersøkelse av eksekutivfunksjoner/konsentrasjon enten med barn eller voksne.

Målsetting

Hensikten med kurset er å gi en innføring bruken av kartlegging- og testverktøyene Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), den nye versjonen BRIEF-II og Conners CPT-III. I tillegg vil vi presentere oppdatert kunnskap om delprosesser og nyanser ved oppmerksomhetsfunksjoner og synliggjøre hvordan disse to kartleggingsverktøyene kan måle dette. Styrker og svakheter ved begge verktøyene vil bli presentert.

Innhold

Conners' Continuous Performance Test, brukes mye i kartlegging av oppmerksomhetsvansker, særlig ved ADHD, men også ved andre tilstander. Spørreskjemaet Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), er nå det mest brukte kartleggingsinstrumentet av eksekutivfunksjoner i Norge. Den har nå kommet i en ny versjon, BRIEF-II.
Utredning av oppmerksomhet og eksekutivfunksjoner er komplisert og krever anamnestiske opplysninger, samtale med den det gjelder og undersøkelser. Vi anbefaler å bruke minst en test og et kartleggingsinstrument og mener at CCPT og BRIEF er det mest relevante valget.
Kurset vil gjennomgå teori og modeller på eksekutiv-funksjoner /oppmerksomhet, forskning på CCPT og BRIEF, drøfte kliniske problemstillinger og gjennomgå kliniske kasi med voksne og barn. Kurset vil også gjennomgå andre undersøkelsesmetoder som kan gi et nyansert bilde av oppmerksomhetsressurser.

  • Dag 1: Presentasjon CCPT og BRIEF: skåring og fortolkning. Presentasjon av norsk og internasjonal forskning på begge utredningsverktøy. Drøfting av ulike delprosesser i oppmerksomhet. Gjennomgang av kliniske kasi
  • Dag 2: Presentasjon av ulike modeller og teorier på eksekutivvansker. Gruppearbeid, Gjennomgang av kliniske kasi. Deltagerne oppfordres til å ha med egen kasus.

Tid: Kl 0900-1700 begge dager

Om kurslederne

Jens Egeland er forskningssjef ved Klinikk for Psykisk Helse og Rusbehandling, Sykehuset i Vestfold. Egeland er spesialist i nevropsykologi og Professor II ved Universitetet i Oslo. Han har publisert flere artikler basert på CCPT-II og har deltatt i det norske BRIEF-valideringsprosjektet.

Øyvind Fallmyr er spesialist i klinisk voksenpsykologi og arbeider ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avd., Klinikk for Psykisk Helse og Rusbehandling, Sykehuset i Vestfold. Han har vært prosjektleder for det norske BRIEF valideringsprosjektet.

Kurs: 10721, Undersøkelse av oppmerksomhet med vekt på BRIEF og Conners' CPT (fulltegnet)


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.