Arbeidspsykologi:
Introduksjon til arbeidspsykologi

18119
09.05.2019
10.05.2019
2
16
Oslo
M. Hannisdal,A. Dye, B. Lau og M. Øie
7.000,00 for medlemmer
14.000,00 for ikke medlemmer
04.04.2019

Logg deg inn for å få medlemspris

Du melder deg kun på til 1. samling, du vil da automatisk være påmeldt alle 4 samlingene på programmet.

Kursavgift i 2019 kr 3500 per dag, og faktura sendes per samling.

Det valgfrie programmet kan ikke tas parallelt med det obligatoriske.

Målgruppe:

 Psykologer som ønsker å jobbe med å:

 • Forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet
 • Bidra til inntreden og tilbakeføring til arbeidslivet

Psykologspesialister kan søke om å på delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet. Det stilles da ikke krav til praksis og veiledning. Søknad sendes  kurs@psykologforeningen.no     
Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet, har førsteprioritet.

Målbeskrivelse valgfritt program arbeidspsykologi

Målsetting:

Målet med programmet(4 samlinger på til sammen 64 timer over ett år) er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og i lys av den konkrete yrkesutøvelsen. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i praksis. Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.

Etter samlingen vil psykologene kjenne til arbeidspsykologiske tjenester som ytes til individer med psykiske og sammensatte helseplager. Psykologene vil få økt innsikt i hvordan psykologer yter arbeidspsykologiske tjenester overfor virksomheter. Psykologene vil få økt kjennskap til hvilke lover som gjelder for tjenestene.

Etter samlingen skal deltakerne ha kunnskap om:

 • Rammer for arbeidspsykologens virksomhet
 • Betydning av arbeid for psykisk helse
 • Faktorer som fremmer og hemmer arbeidsdeltakelse
 • Ulike former for arbeidspsykologisk praksis

Tid: kl 0900-1700 alle dager

 

 

 

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
09.05.19
1. samling
04.04.19
Oslo
18119
2. samling
04.04.19
Oslo
3. samling
27.12.19
Oslo
4. samling
02.04.20
Oslo

Kurs: 18119, Arbeidspsykologi: Introduksjon til arbeidspsykologi


 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Familiepsykologi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Samfunns- og allmennpsykologi 
 • Habiliteringspsykologi
 • Voksenpsykologi 
Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.