Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
(Fulltegnet)

12120
24.08.2020
25.08.2020
2
16
Oslo
Anne-Kristin Imenes
7.200,00 for medlemmer
14.400,00 for ikke medlemmer
20.07.2020

Logg deg inn for å få medlemspris

Les om valgfrie program godkjent til spesialitetene

 

For å kunne starte på Valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. 
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.

Påmelding gjøres til 1.samling, og det er bindende påmelding til alle fire samlingene i programmet.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program betyr det at du må ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 månders praksis samtidig.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs. 
Privatpraksis er ikke godkjent i spesialistutdanningen.
Send epost til: spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no dersom du er i tvil. 

 

Det valgfrie programmet skal primært gi psykologer med erfaring fra andre tjenesteområder enn psykisk helsevern for barn og unge økt kompetanse i psykologfaglig arbeid med barn, ungdom og familier. Programmet skal kvalifisere deltakerne til å kunne arbeide med barn, ungdommer og familier på tvers av ulike kontekster hvor disse er klienter. Programmet gir økt kompetanse i å forstå og anvende utviklingspsykologiske og systemiske perspektiver på psykologfaglig arbeid.

 

Målgruppe

Målgruppen for dette valgfrie programmet er psykologer som arbeider i psykisk helsevern, i kommunale tjenester, samt barne- og familievern, og som ønsker økt kompetanse i anvendelse av sin psykologkompetanse i arbeid med barn, ungdom og familier. Utdanningen er også relevant for psykologer med erfaring fra somatiske tjenester (for eksempel sykehus) og barn som pårørendearbeid.

Psykologspesialister kan søke om å på delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet, da stilles ikke krav til praksis og veiledning. Søknad sendes  kurs@psykologforeningen.no . Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet, har førsteprioritet.

 

Samling 1: Generelle temaer for psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier 

 

Målsetting

Målet for samlingen er å få økt kunnskap om barnet i sitt omsorgssystem, barn som pårørende og risikovurderinger knyttet til barnet og dets omsorgssituasjon.

Etter samlingen skal psykologen:

  • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller volds og/eller avhengighetsproblematikk?
  • Ha økte ferdigheter i å vurdere risikofaktorer i barnets omsorgssystem

Kursleder

Anne-Kristin Imenes er psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har lang erfaring som kommunepsykolog for barn og unge i Nøtterøy kommune og har i tillegg arbeidet i PPT, i familievernet, i psykisk helsetjeneste og i spesialisthelsetjenesten BUP. Imenes har utviklet kurs i ”Samtaler med barn” og underviser i kommuner for KoRus – kompetansesenter Rus region Øst. Hun utvikler og leder flere folkehelseprosjekter i skoler og barnehager. Imenes er en ettertraktet foredragsholder for både foreldre, elever og fagfolk og har bred erfaring med variert formidling og undervisning. Hun er særlig engasjert i utformingen av psykiske lavterskeltjenester, brobygging mellom tjenester og FIT (feedback informerte tjenester). Hun har ledet utvalget for kartlegging av kompetansehevende tiltak for psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester i Psykologforeningen.

 

Tid: kl. 09.00-17 alle dager.

Kursavgift i 2020 er kr 3600 per dag (medlemspris), og kurset faktureres per samling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
24.08.20
1. samling
20.07.20
Oslo
12120
2. samling
20.07.20
Oslo
3. samling
20.07.20
Oslo
4. samling
20.07.20
Oslo
  • Familiepsykologi 
  • Habiliteringspsykologi
  • Rus- og avhengighetspsykologi
  • Samfunns- og allmennpsykologi
  • Voksenpsykologi 

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.