Arbeidspsykologi

18119
04.11.2019
05.11.2019
2
16
Oslo
M. Hannisdal,A. Dye, B. Lau og M. Øie
7.000,00 for medlemmer
14.000,00 for ikke medlemmer
30.09.2019

Logg deg inn for å få medlemspris

Arbeidspsykologi handler om hvilke faktorer som påvirker befolkningens tilknytning til og fungering i arbeidslivet. Forholdet mellom individets forutsetninger og arbeidslivets krav, og kunnskap om hemmende og fremmende faktorer for tilpasning og deltakelse utgjør kunnskapsgrunnlaget for arbeidspsykologisk praksis.
Arbeidspsykologien har tradisjonelt et normalpsykologisk fokus med vekt på individets ressurser, motivasjon og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.
Hensikten med det valgfrie programmet er å gi psykologen kompetanse til å:

 • Forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet
 • Bidra til at flest mulig kommer i arbeid og tilbakeføring til arbeidslivet for de som har falt ut

Målgruppe:

 Psykologer som ønsker å jobbe med å:

 • Forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet
 • Bidra til inntreden og tilbakeføring til arbeidslivet

Det valgfrie programmet kan ikke tas parallelt med de obligatoriske kursene til spesialiteten.

Psykologspesialister kan søke om å på delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet. Det stilles da ikke krav til praksis og veiledning. Søknad sendes  kurs@psykologforeningen.no     
Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet, har førsteprioritet.

Målbeskrivelse valgfritt program arbeidspsykologi

Målsetting:

Målet med programmet(4 samlinger på til sammen 64 timer over ett år) er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og i lys av den konkrete yrkesutøvelsen. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i praksis. Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.

Etter samlingen vil psykologene kjenne til arbeidspsykologiske tjenester som ytes til individer med psykiske og sammensatte helseplager. Psykologene vil få økt innsikt i hvordan psykologer yter arbeidspsykologiske tjenester overfor virksomheter. Psykologene vil få økt kjennskap til hvilke lover som gjelder for tjenestene.

Etter samlingen skal deltakerne ha kunnskap om:

 • Rammer for arbeidspsykologens virksomhet
 • Betydning av arbeid for psykisk helse
 • Faktorer som fremmer og hemmer arbeidsdeltakelse
 • Ulike former for arbeidspsykologisk praksis

Tid: kl 0900-1700 alle dager

Kursavgift i 2019 kr 3500 per dag, og faktura sendes per samling.

Du melder deg kun på til 1. samling, du vil da automatisk være påmeldt alle 4 samlingene på programmet.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
04.11.19
1. samling
30.09.19
Oslo
18119
2. samling
03.02.20
Oslo
3. samling
20.07.20
Oslo
4. samling
01.10.20
Oslo

Kurs: 18119, Arbeidspsykologi


 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Familiepsykologi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Samfunns- og allmennpsykologi 
 • Habiliteringspsykologi
 • Voksenpsykologi 
Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.