Emosjonsfokusert familieterapi anvendt i klinisk
arbeid med barn og unge (fulltegnet)

18520
03.06.2020
04.06.2020
2
16
Oslo
Vanja Hjelmseth/Anne Hilde Vassbø Hagen
7.200,00 for medlemmer
14.400,00 for ikke medlemmer
29.04.2020

Les om valgfrie program godkjent til spesialitetene

For å kunne starte på valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet, og du må også ha gjennomført det obligatoriske programmet for spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi. Dersom du har fullført det obligatoriske programmet i barne- og ungdomspsykologi et annet sted enn hos Psykologforeningen, må du sende dokumentasjon på det til liv@psykologforeningen.no.

Psykologer som har fullført andre obligatoriske spesialistprogram og som har minst 2 års erfaring med psykologfaglig arbeid med barn og unge, kan også vurderes for opptak etter søknad.

Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.

Påmelding gjøres til 1. samling, og det er bindene påmelding til alle fire samlingene i programmet (4 samlinger a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Privatpraksis godkjennes ikke i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkelpersonsforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

Psykologspesialister kan søke om å på delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning. Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet har førsteprioritet.

Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning (EFFT) er utviklet av Joanne Dolhanty og Adele Lafrance Robinson. I EFFT er det fokus på å behandle psykiske vansker hos barn eller hjelpe barn med emosjonsregulering, gjennom å veilede og støtte foreldrene, slik at de blir sine barns emosjonsveiledere og bedringsagenter.

Målgruppe

Psykologer som jobber i psykisk helsevern for barn og ungdom, i kommunale tjenester for barn og unge, samt statlig barne- og familievern.

Tema

Teoretiske rammeverk for Emosjonsfokusert terapi med barn og ungdom, egne emosjonelle utfordringer som foreldre, emosjonsveiledning, reparere emosjonelle sår i relasjonen til barnet, praktiske rammer for foreldreveiledning og foreldrekurs

Forventet læringsutbytte på kurssamlingene 1–4

  • Økte kunnskaper om teorigrunnlaget for en spesifikk behandlingsmetode
  • Økte kunnskaper om anvendelsen av en spesifikk behandlingsmetode
  • Inngående kunnskaper om psykoterapimetodens styrker og begrensninger

Læringsutbytter

Samling 1: Introduksjon til emosjonsfokusert familieterapi

  • Økte kunnskaper om teorigrunnlaget for EFST som behandlingsmetode
  • Økt kunnskap om hvordan EFST gjennomføres i praksis
  • Økt kunnskap om følelser
  • Økt forståelse av seg selv i relasjon til andre gjennom et opplevelsesbasert fokus og egenerfaring.
  • Kjennskap til gjennomføring av 2-dagers foreldrekurs.

Metode

Undervisningen er seminarbasert, og vil gjennomgående integrere deltagernes praktiske erfaring med teori. Seminarformen inneholder presentasjon av egne kasus, aktiv drøfting, praktiske øvelser i form av rollespill og arbeid med eget materiale, samt teoretisk kunnskap.

Målbeskrivelse Psykoterapeutisk metode for barn og unge

Kurslederne

Vanja Hjelmseth er utdannet psykolog ved NTNU 2003. Videreutdanning i emosjonsfokusert individualterapi, parterapi og familieterapi. Videreutdanning som fasilitator og trainer i emosjonsfokusert individualterapi og familieterapi. Medforfatter av boken Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre - en lærebok for terapeuter og veiledere (2019). Psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgiving, Bergen.

 Anne Hilde Vassbø Hagen er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen 2005. Videreutdanning i emosjonsfokusert individualterapi, parterapi og familieterapi. Videreutdanning som fasilitator og trainer i emosjonsfokusert individualterapi og familieterapi. Medforfatter av boken Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre - en lærebok for terapeuter og veiledere (2019) og personen bak Alfred & Skyggen filmene. Medstifter av Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT), Daglig leder ved Institutt for Psykologisk Rådgivning, Bergen.

Tid: kl 0900-1700 alle kursdager

Samling 1 vil bli gjennomført via streaming på digital plattform

For 1. samling er medlemsprisen kr 3000 per dag når det arrangeres digitalt. 

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
03.06.20
1. samling
29.04.20
Oslo
18520
2. samling
29.04.20
Oslo
3. samling
29.04.20
Oslo
4. samling
29.04.20
Oslo

Barne- og ungdomspsykologi (krever gjennomført obligatorisk program)

Krever gjennomført obligatorisk program (krever gjennomført obligatorisk program -  Se særskilte krav: ):

Familiepsykologi

Rus- og avhengighetspsykologi

Samfunns- og allmennpsykologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.