Voksenpsykologi:
Utredning og diagnostisering

20120
20.08.2020
21.08.2020
2
16
Yasmin Sofia Iqbal og Katharine Cecilia Williams
6.000,00 for medlemmer
12.000,00 for ikke medlemmer
03.08.2020

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i voksenpsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs. 
Privatpraksis er ikke godkjent i spesialistutdanningen.
Send epost til: spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no dersom du er i tvil.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 18 mnd. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

 

Logg deg inn for å få medlemspris

 NB! Dette kurset gjennomføres kun på digital plattform, Zoom

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å begrunne valg av utredningsmetoder for vurdering av helsetilstand, alvorlighetsgrad og behandlingsbehov.
Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utarbeide gode behandlingsplaner i samarbeid med den voksne pasienten og eventuelle pårørende.

Forventet læringsutbytte:

  • Kunne beskrive status presens
  • Kunne tolke og anvende resultater fra anerkjente og relevante utredningsverktøy, samt kjennskap til verktøyenes styrker og svakheter
  • Kunne innhente og vurdere komparente opplysninger
  • Kunne screene kognitive funksjoner
  • Kunne gjennomføre differensialdiagnostikk og vurdere komorbiditet, herunder rusproblematikk
  • Kunne utarbeide kasusformulering og behandlingsplan
  • Kunne henvise til annen eller supplerende utredning, herunder nevropsykologisk utredning
  • Kunne formidle resultater av utredning til pasienten og pårørende
Målbeskrivelse:

http://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/maalbeskrivelser-for-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/voksenpsykologi

Utfyllende bestemmelser:

http://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/spesialiteten-i-voksenpsykologi

 

Tid:kl 0900-1700 begge dager

Avmeldingsfrist 5 uker før kursstart

Du må selv melde deg på hvert av de 6 obligatoriske kursene til spesialiteten i voksenpsykologi

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
20.08.20
Kurs 1
03.08.20
20120
Kurs 2
27.08.20
Oslo
Kurs 3
07.01.21
Oslo
Kurs 4
25.03.21
Oslo
Kurs 5
29.07.21
Oslo
Kurs 6
07.10.21
Oslo

Kurs: 20120, Voksenpsykologi: Utredning og diagnostisering


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.