Barne- og ungdomspsykologi: (Fulltegnet)
Spesialist i psykisk helsevern for barn og unge

38120
18.08.2020
19.08.2020
2
16
Oslo
Ester Marie Stornes Espeset
7.200,00 for medlemmer
14.400,00 for ikke medlemmer
15.06.2020

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være barnepraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs. Privatpraksis er ikke godkjent i spesialistutdanningen.
Send epost til: spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon..

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Logg deg inn for å få medlemspris

 

Målbeskrivelse

https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi/maalbeskrivelser-for-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning

Du må melde deg på til hvert kurs i denne kursrekken for å sikre deg plass på de kommende kursene, avmeldingsfristen er 5 uker før oppstart av de enkelte kurs.

 

Kurs 1: Spesialist i psykisk helsevern for barn og unge (2 dager)

 

Kurset skal sikre at barnet og familiens perspektiv blir ivaretatt i pasientforløp. Psykologen skal få kjennskap til metoder for å sikre brukermedvirkning. Kurset skal gi psykologene økte forutsetninger for å benytte relevante metoder for kvalitetssikring av arbeidet, både i pasientkontakt og i veiledning. Etter kurset skal psykologen ha økt kunnskap om etablering og reparasjon av terapeutisk allianse i pasientforløp. Kurset skal inneholde innlegg fra pasient/brukergruppeorganisasjoner.

Etter kurset skal psykologen:

  • Kjenne til metoder for kvalitetsvurdering, systematisk tilbakemelding og forbedring av praksis
  • Kjenne til metoder for å ivareta barn, unge og foresattes ønskemål, subjektivitet og medvirkningsrett i utredning og behandling (brukermedvirkning)
  • Ha økt kunnskap om etablering, vedlikehold og reparasjon av terapeutisk allianse, individuelt og i familier

 

Om kursleder

Ester Marie Stornes Espeset er psykologspesialist/PhD og ansatt ved Helse Fonna. Hun disputerte i 2011 med en avhandling om kroppsoppfatning og følelsesregulering hos pasienter med alvorlig anoreksi. Har tidligere jobbet som psykolog ved sengepost for ungdom på BUP Lian, St.Olavs Hospital. Jobber nå som behandler ved BUP Haugesund hvor hun leder et behandlingsteam for spiseforstyrrelser. I tillegg er hun prosjektleder for innovasjonsprosjektet «Barn og unges helsetjeneste» i Helse Fonna. De syv samhandlingsforløpene som er utviklet i prosjektet er laget i tett samarbeid mellom brukere, ansatte i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten og beskriver tilbud til barn og unge på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste.

Tid: kl. 0900-1700 alle dager

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
18.08.20
Kurs 1
15.06.20
Oslo
38120
Kurs 2
07.09.20
Oslo
Kurs 3
11.01.21
Oslo
Kurs 4
10.05.21
Oslo
Kurs 5
01.11.21
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.