Voksenpsykologi:
Spesialistrollen

24619
28.02.2019
01.03.2019
2
16
Oslo
Elisabeth Frøshaug og Yasmin Sofia Iqbal
7.000,00 for medlemmer
14.000,00 for ikke medlemmer
31.01.2019

Logg deg inn for å få medlemspris

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i voksenpsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

 

Forventet læringsutbytte:

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å ivareta ansvaret til psykologspesialister i voksenpsykologi. Veiledningsansvaret forventes å få en sentral plass i samlingen. 
Kurset skal gi innsikt i hvordan psykologspesialister kan samarbeide på systemnivå for å sikre helhetlige tjenester.

  • Kunnskap om hvordan ivareta veiledningsansvar
  • Kunnskap om evaluering av egen praksis, egenutvikling og forebygging av utbrenthet hos psykologer
  • Kunnskap om pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften
  • Inngående kunnskap om hvilke tjenester man bør samarbeide med for å yte helhetlige behandlingstjenester
  • Kunnskap om hvordan systematisk kartlegge, analysere og implementere brukererfaringer i organisasjonen
  • Kjennskap til internkontrollforskriften, meldinger om uønskede hendelser og kvalitetsindikatorer

Eksempler på veiledningsarbeid og på hvordan psykologspesialistene samarbeider med fastlege, kommunalt psykisk helsearbeid, NAV, familievernet og andre, vil illustrere hvordan kunnskapen
kan komme til anvendelse i praksis.

Målbeskrivelse:

http://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/maalbeskrivelser-for-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/voksenpsykologi

 

Utfyllende bestemmelser:

http://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/spesialiteten-i-voksenpsykologi

 

Tid:kl 0900-1700 begge dager

Avmeldingsfrist 5 uker før kursstart

 

 

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.