Psykologisk habilitering

Psykologspesialister i klinisk habiliteringspsykologi har særlig kunnskaper om funksjonshemming, funksjonsnedsettelser, syndromer og komorbide tilstander. Psykologene har spisskompetanse på tilrettelagte utredninger og behandlingsmetoder, samt forebygging i forhold til sekundærvansker. Habiliteringspsykologene har spesiell kompetanse på utredning og vurdering av adaptive ferdigheter og bistandsbehov ved kognitiv funksjonsnedsettelse.

Aktuelle arbeidsområder:

Psykologspesialister i klinisk habiliteringspsykologi arbeider blant annet i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, statlige kompetansesentra, PPT, forskning og fagutviklingssammenheng.

Habiliteringspsykologene er med og planlegger tjenestetilbud og omsetter utredninger i praktiske tiltak overfor pasient og nærpersoner. Ramme for arbeidet er målrettede og avgrensede habiliteringsprosesser med fokus på mestring og livskvalitet hos pasienten. Spesialistene arbeider multidisiplinært på tvers av linjer, nivåer og etater for å bistå pasienten og sikre et godt tilrettelagt tjenestetilbud. Spesialistene har også kompetanse til å arbeide ambulant i samarbeid med pasienter, pårørende, tjenesteytere og det kommunale hjelpeapparatet.

Påmelding til fordypningssekvensen:

Påmelding skjer vi psykologforeningens nettside eller ved å kontakte spesialistutvalgets leder  Nils-Øivind Offernes.

Gå til spesialistutvalget for psykologisk habilitering.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.