Klinisk voksenpsykologi

Klinisk voksenpsykologi er en spesialitet som har til hensikt å fremme psykisk helse for den voksne befolkningen som får hjelp til utredning og behandling av psykiske lidelser innenfor psykisk helsevern og andre tjenesteområder med ansvar for psykisk helse hos voksne..

Spesialistutdanningen i klinisk voksenpsykologi har til hensikt å gi psykologer økt handlingsrefleksjon og handlingskompetanse for arbeid både overfor individ og grupper.

Fordypningsprogrammet skal i sin helhet bidra til at psykologer kan utøve sitt yrke i overensstemmelse med akademiske, fagetiske og samfunnsmessige krav. Programmet skal bidra til å oppøve høy fagetisk bevissthet med særlig vekt på de spesielle problemstillingene og utfordringer som knytter seg til yrkesutøvelsen innen psykisk helsevern.

Fordypningskursene som utgjør en av utdanningsaktivitetene i spesialistutdanningen er utviklet i henhold til gjeldende målbeskrivelse for spesialistutdanningen.

Utdanningsaktivitetene i spesialistutdanningen består forøvrig av veiledet praksis, tilegnelse av ny kunnskap gjennom litteratur og skriftlig arbeid.

Fordypningsprogrammet utgjør en organisatorisk og innholdsmessig helhet.
Fordypningskursene har som mål å gi psykologene under videreutdanning økte kunnskaper om utredning og behandling slik at god innsikt og økt handlingsrefleksjon om psykologfaglige metoders virkeområde utvikles.

Samlingene vil definere og demonstrere høy standard for psykoterapi, differensialdiagnostikk og behandling av personer med alvorlige og sammensatte vansker. Deltakerne får innføring i gruppers kompleksitet og bruksområde i ulike sammenhenger. Gjennom egen erfaring som medlem i gruppe, er målet er at deltakerne skal få økt empatisk forståelse av gruppeprosesser.

Gå til reglement og utfyllende bestemmelser for spesialiteten i klinisk psykologi.

Gå til spesialistutvalget for klinisk voksenpsykologi.

Nødvendig bakgrunn Psykologen må ha norsk autorisasjon for å påbegynne spesialistutdanningen. I tillegg er det en forutsetning at kravene som er skissert i ”Standarder for norsk psykologeksamen” (Nasjonalt råd for psykologutdanning) er oppfylt med hensyn til kunnskapstilegnelse, praksis, veiledning og vitenskapelig arbeid.

De tre første samlingene omhandler individualterapi. Den 4. samlingen omhandler diagnostikk, utredning, kartlegging og evaluering. Den 5. og 6. samlingen dreier seg om gruppeterapeutiske prosesser. Den 7. og 8. samlingen er viet til alvorlige, kroniske og omfattende psykiske lidelser.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.