Beskrivelse av samlingene i samfunnspsykologi

Samling 1 (4 dager)

Sentrale temaer for undervisningen er:
Helsefremming, forebygging, prosjekt og evaluering

 • Redskaper og modeller for planlegging, utvikling, igangsetting og evaluering av prosjekter
 • Innføring i praktisk forskning som integrert del av egen praksis
 • Formulering av egne helsefremmende eller forebyggende tiltak

Samling 2 (4 dager)

Sentrale temaer for undervisningen er:
Konsultasjon, informasjon og formidling av psykologens kunnskaps- og virksomhetsområde

 • Formidling av informasjon til personer og systemer i det offentlige rom og til publikum generelt (mediehåndtering)
 • Modeller for konsultasjon og utforming av ulike konsulentroller

Samling 3 (4 dager)

Sentrale temaer for undervisningen er:
Samarbeid og det offentlige system

 • Psykologers møte med det offentlige system - kunnskap om lover og regler og psykologiske sider ved organisasjonene
 • Tverrfaglig samhandling
 • Utveksling av kompetanse mellom fagområder, fagfelt, tjenester og forvaltningsnivå.

Samling 4 (4 dager)

Sentrale temaer for undervisningen er:
Samfunnspsykologiske oppgaver, roller og metoder

 • Psykologiske tidligintervensjoner – begrepsavklaring og eksempler på ulike metoder for kartlegging og behandling
 • Eksempler fra samfunnspsykologisk praksis
 • Eksempler fra samfunnspsykologiske rolleutforminger, særegne forhold ved ulike arbeidssteder
 • Presentasjon av prosjekter
Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.