Klinisk psykologi med psykoterapi

Norsk psykologforening har ikke egne fordypningskurs til dette fordypningsområdet. Det er nå i alt fem godkjente fordypningskurs ved fem forskjellige institusjoner som driver videreutdanning for psykologer i psykoterapi. Fordypningskursene kan påbegynnes etter gjennomført fellesprogram.

Klinisk psykologi med psykoterapi er en spesialitet som skal bidra til å sikre befolkningen tilgang på spesialistkompetanse innen psykoterapi. Spesialistkompetansen er forankret i en bred forståelse av evidensbasert praksis slik denne er definert av Norsk Psykologforening.

Spesialister i klinisk psykologi med psykoterapi arbeider innen alle deler av helsevesenet der det er behov for kvalifisert psykoterapi; primærhelsetjenesten, psykisk helsevern og spesialisthelsetjenesten for øvrig, innen offentlig helsetjeneste og i privat praksis.

Spesialistutdanningen i klinisk psykologi med psykoterapi følger de europeiske standardene for psykologer som spesialiserer seg i psykoterapi.
I tråd med resultater fra psykoterapiforskning vektlegger spesialistutdanningen psykologens personlige utvikling og relasjonelle kompetanse, evne til å etablere og vedlikeholde arbeidsalliansen, samt en fordypet og bred teoretisk forankring.

Det stilles spesielle krav til egenutvikling, generell klinisk veiledning, spesiell psykoterapiveiledning og teoretisk utdanning med minimum 300 timer over tre eller fire år.

Kravene til fordypningen i psykoterapi skiller seg fra de øvrige fordypningsområder ved at det er formalisert krav til egenutvikling og krav om en kurssekvens på minimum 300 timer over minimum 3 år.

Fordypningsområdet dekker alle psykoterapiformer, herunder individualterapi, familieterapi, gruppeterapi og psykoterapi med ulike aldersgrupper.
 
Det er for tiden godkjente fordypningsprogrammer ved følgende utdanningsinstitusjoner:

Institutt for psykoterapi

Innføringsseminar og videregående seminar i psykoterapi ved Institutt for Psykoterapi er godkjent som fordypningsprogram i psykoterapi med voksne. E-post: sekr@instpsyk.no tlf. 22 55 70 89

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Utdanningsprogrammet i psykoanalyse ved Norsk Psykoanalytisk Institutt er godkjent som fordypningsprogram i psykoterapi med voksne.
E-post: npsai@ventelo.net   Se også: www.psykoanalyse.no, tlf. 22 60 58 20

Norsk Karakteranalytisk Institutt

Den videregående utdanningen i karakteranalyse ved Norsk Karakteranalytisk Institutt er godkjent som fordypningsprogram i psykoterapi med voksne.
E-post: karakter@online.no Se osgås: www.karakteranalyse.no ,tlf.: 22 04 91 80 (onsdager og torsdager)

Institutt for gruppeanalyse

Det 5-årige utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse ved Institutt for Gruppeanalyse er godkjent som fordypningsprogram i gruppepsykoterapi.
E-post: iga@iga.no , tlf: 46 61 16 30, nettside  www.iga.no

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

Det 5-årige utdanningsprogrammet i psykoanalytisk psykoterapi ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi  (IBUP) er godkjent som fordypningsprogram i psykoterapi med barn og ungdom.

Utdanningsinstitusjonene står oppført under ”Andre utdanningsinstitusjoner” bak i kurskatalogen, og du melder deg på seminar/kurs direkte til instituttene, ikke hos Norsk Psykologforening.

Gå til reglement og utfyllende bestemmelser for spesialiteten i klinisk psykologi.

Gå til spesialistutvalget for klinisk psykologi med psykoterapi.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.