Klinisk familiepsykologi

Psykologforeningen har ikke egne fordypningsprogram til denne spesialiteten. Institutt for aktiv psykoterapi (Iap) arrangerer fordypningsprogram til spesialiteten i klinisk familiepsykologi, og påmelding gjøres direkte til Iap . Utdanningen er godkjent som fordypningsprogram i klinisk psykologi, fordypningsområde familiepsykologi. Programmet omfatter kurs og veiledning hvert semester samt egenstyrte arbeidsgrupper.

Videreutdanning i klinisk familiepsykologi, Iap

Programkoordinator: Anneli Otnes

E-post:  anneli.otnes@gmail.com

Fordypningsområdet i klinisk familiepsykologi hviler på to fundamenter: En behandlingstradisjon og en sosiologisk og sosialpsykologisk tradisjon. Den første handler om teori og praksis som har blitt utviklet innenfor et behandlingsfelt med benevnelser som kommunikasjonstenkning, systemisk tenkning, annen ordens tenkning og kontruksjonisme. En samlebetegnelse for disse og tilgrensende tradisjoner er familieterapi. Det andre handler om kunnskapsfelter som tar for seg familien som sosialiseringsarena, verdisetter og livsform. I dette perspektivet hører også med en forståelse av familien i et livsløpsperspektiv og de mest alminnelige overgangskriser som kan møte familiemedlemmer i dette livsløpet.

Et overordnet mål er å gi kandidatene kompetanse i relasjonell tenkning, med særlig vekt på tre aspekter:

Hvordan individets måte å tenke, føle og handle på kan forstås i lys av a) de samspill individet inngår i med andre, b) den kontekst denne interaksjonen foregår innenfor, og c) hvordan observatøren selv er en del av dette meningsunivers. Den kontekst som fokus i særlig grad vil rettes mot er familien. Innenfor disse rammer er det naturlig å fremheve noen aktuelle delmål som kandidaten skal få en fordypet kunnskap om:

  • Kommunikasjonsorienterte og systemiske forståelseskart, samt en metaforisk forståelse av hvordan psykologen selv deltar i dannelsen av slike konstruksjoner.
  • Terapeutiske tilnærmingsmåter i samtaler med familiesystemer eller andre hjelpesøkersystemer.
  • Familiens møte med hjelpeapparatet og hvordan systemisk forståelse kan hjelpe psykologen å tilrettelegge en meningsfull behandlingskontekst for deltagerne i systemet.
  • Familiens plass og betydning i vårt samfunn, strukturelle endringer som har funnet sted og hvilken innvirkning dette har på livsformer og verdier.
  • Hvordan familiens livsløp griper inn i individenes liv: pardannelsen, familien, får barn, barnet blir ungdom, barnet flytter, besteforeldre, aldring, død.
  • Hvordan spesielle kriser i livsløpet griper inn i individenes liv: Ulykker, sykdom, utviklingsforstyrrelser hos barn, overgrep og skilsmisse.

De mest aktuelle arbeidsplasser for spesialister med fordypningsområdet klinisk familiepsykologi er stillinger innenfor familiekontorer, psykisk helsevern for barn og unge, psykiatriske ungdomsteam og stillinger som familieorienterte konsulenter i forhold til systemer som arbeider med barn og familier (for eksempel barnevern).

Psykologer med denne spesialiteten kan også bidra med verdifulle perspektiver og praktisk klinisk arbeidsmåter innenfor flere andre sentrale arbeidsområder der psykologer har sitt virke, for eksempel psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjonspsykologi.

Vi gjør oppmerksom på at de som skal videreutdanne seg til spesialist i klinisk psykologi må ha fullført Norsk Psykologforenings fellesprogram før de kan søke om opptak til fordypningsprogrammet i familiepsykologi.

Aktuelle foredragsholdere og veiledere:

Per Eriksen, Haldor Øvreeide, Kirsti Haaland, Egil Øritsland, Rolf Sundet, Gro Johnsrud Langslet, Nina Lang, Aina Frydenlund, Sissel Gran, Inger Johanne Storesund, Grete Lilledalen, Dimitrij Samoilow, Trine Eikrem, Nora Sveaas og Wenke Gulbrandsen og Odd Arne Tjersland.

Spørsmål ang. programmet kan rettes til leder av familieprogrammet Wenke Gulbrandsen, e-post: wenke.gulbrandsen@psykologi.uio.no , tlf. 901 84 783, eller koordinator for programmet, Anneli Otnes,  anneli.otnes@gmail.com .

Gå til spesialistutvalget for klinisk familiepsykologi.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.