Beskrivelse av samlingene i barne- og ungdomspsykologi

For deltakere på program med oppstart mai 2014, vil antallet samlinger være 7 og ikke som i den reviderte målbeskrivelsen (6 kursamlinger). Samlingene vil dekke innholdet i ny målbeskrivelse, men med noen endringer knyttet til at noen av samlingene. Ny målbeskrivelse med beskrivelse av kurssamlingene finner du her.  Ta kontakt med kurskonsulent Trude Hovde  dersom du har spørsmål. 

Samling 1 (3 dager)

Samlingen har som mål å gi deltakerne kunnskaper om hva som kreves av psykologspesialistens virksomhet med utgangspunkt i de ulike kontekstene barn og unge befinner seg i. Samlingen vil omhandle kunnskap som er nødvendig for å arbeide forebyggende, med resiliens og mestring og vil ha som formål å øke deltakernes forutsetning for å arbeide klinisk med intervensjoner rettet mot andre personer i barn og unges miljø. Arbeid med kliniske kasus vil gi deltakerne forutsetning for å se hvilke implikasjoner for eksempel barns sosiale rammebetingelser har for de kliniske valg psykologspesialisten tar. Deltakerne vil få økt forståelse av kontekstuelle forskjellers betydning behandling og mulighet til å reflektere over hvordan kunnskapen om kontekstuelle faktorer kan komme til anvendelse i forebyggende og helsefremmende arbeid samt i møte med pasienten og pårørende.

Den siste dagen på denne samlingen har som mål å gi psykologene økte forutsetninger for å arbeide med formidling gjennom å beskrive kravene til systematisering av eget arbeid jfr. journalskriving, uttalelser, attester og kravet til det skriftlige arbeidet i spesialistutdanningen.

Samling 2 (2 dager)

Samlingen har som målsetting å gi psykologene økt kunnskap om utviklingspsykopatologi. Deltakerne blir presentert for kunnskapsstatusen i forhold til hvilke problemer som melder seg på forskjellige alderstrinn og om konstitusjonelle problemer. Deltakerne skal få økte kunnskaper om adekvate utrednings- og behandlingsmetoder på ulike alderstrinn. Kunnskapsstatus vedrørende utredning og behandling av de triste, urolige og engstelige barna vil ha spesielt fokus. Gjennom arbeid med kliniske kasus vil deltakerne få anledning til å reflektere over hvordan kunnskapen om utviklingspsykopatologi kan komme til anvendelse i klinikk og utvikle sine kliniske ferdigheter.

Samling 3 (2 dager)

Samlingen har som målsetting å gi deltakerne økt kunnskap om hvilke utredningsmetoder som egner seg i forhold til fordypningsområdets målgruppe. Samlingen skal gi psykologene bedre forutsetning for å gjennomføre utredninger og utarbeide diagnostiske vurderinger, systematiske kasus formuleringer og behandlingsplaner. Samlingen vil også gi psykologene økte forutsetninger for å ta evidensbaserte kliniske beslutninger og gjennomføre behandling.

Diagnosesystemet ICD-10, alle 6 akser, vil gjennomgås. Samlingen vil også ha som mål å øke psykologenes kunnskap om betydningen av å tilpasse tjenestene til pasientens preferanser og endringsteori. Gjennom arbeid med kliniske kasus vil deltakerne få anledning til å reflektere over anvendelsen av ulike utredningsverktøy og hvordan kunnskapen om utredningsmetoder kan komme til anvendelse.

Samling 4 (3 dager)

Samlingen har som målsetting å gi deltakerne økte kunnskaper om tilknytning og tilknytningsforstyrrelser hos sped- og småbarn. Samlingen vil ha spesielt fokus på å presentere oppdatert kunnskap om intersubjektivitet og konsekvenser av sviktende miljøbetingelser for sped- og småbarns psykiske helse. Det vil være særlig fokus på intervensjoner rettet mot omsorgspersoner. Gjennom arbeidet med kliniske kasus vil gi deltakerne drøfte hvordan kunnskapen bør komme til praktisk anvendelse.

Samling 5 (2 dager)

Barn i skolealder:

Samlingen har som mål og gi deltakerne økte kunnskaper om endringsprosesser i psykoterapeutisk arbeid med barn og deres foreldre. Pan-teoretiske perspektiver vil ha fokus. Gjennom arbeid med kliniske kasus vil deltakerne få anledning til å drøfte hvordan psykologen kan ivareta barneperspektivet og skaffe seg en forståelse av aktuelle endringsprosesser. Arbeidet med kliniske kasus vil øke psykologens kliniske ferdigheter og sikre pasientens medvirkning.

Samling 6 (2 dager)

Ungdom:

Samlingen har som mål og gi deltakerne økte kunnskaper om endringsprosesser i psykoterapeutisk arbeid med ungdom og deres foreldre. Pan-teoretiske perspektiver vil ha fokus. Gjennom arbeid med kliniske kasus vil deltakerne få anledning til å drøfte hvordan psykologen kan ivareta barneperspektivet og skaffe seg en forståelse av aktuelle endringsprosesser. Arbeidet med kliniske kasus vil øke psykologens kliniske ferdigheter og sikre pasientens medvirkning.

Samling 7 (2 dager)

Familien:

Samlingen har som mål og gi deltakerne økte kunnskaper om endringsprosesser i psykoterapeutisk arbeid med familier. Samlingen vil ha fokus endringsarbeid i familier med barnet som henvist klient og på sentrale familieterapeutiske modeller og ulike terapeutiske arbeidsformer anvendt på problemområder som er vanlige å møte i familier. Arbeidet med kliniske kasus vil øke psykologens kliniske ferdigheter og sikre pasientens og familiens medvirkning.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.