Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Klinisk barne- og ungdomspsykologiarbeid har som mål å fremme psykisk helse hos barn og unge. Spesialisten anvender den beste tilgjengelige psykologiske kunnskapen om normalutvikling og patologiutvikling hos barn og unge samt sin kliniske ekspertise i møte med barn og unge og deres familier. Barn og unges kontekst, egenskaper, kultur og preferanser utgjør også grunnlaget for spesialistens praksis.

Spesialistutdanningen skal integrere teoretisk kunnskap om spesialområdet klinisk arbeid med barn og unge og deres familier med klinisk ekspertise i tråd med Prinsipperklæring for evidensbasert psykologisk praksis (vedtatt av sentralstyre i Norsk Psykologforening i januar 2007).

Spesialistutdanningen består av praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid. I praksis får psykologen anvende sin kunnskap og forståelse i forbindelse med planlegging, utredning, og gjennomføring av kliniske tiltak. Gjennom veiledning skal psykologen få forutsetning for å vurdere og bedømme ulike handlingsvalg.

Kursene skal gi psykologen økt kunnskap og forståelse mens det skriftlige arbeidet skal utvikle og dokumentere integrasjon av forskning/teori og anvendt psykologi.

Psykologspesialisten skal kunne beskrive, analysere og begrunne valg av metoder i yrkesutøvelsen. Det er et mål at psykologspesialistene til enhver tid er oppdatert på hva som er virksom og effektiv psykologisk praksis for barn og ungdom.

Kunnskapsgrunnlaget for psykologspesialistens virksomhet skal utvikles slik at prinsippene for utredning, kasusformulering, behandlingsrelasjon og intervensjon bygger på empiri. Kunnskapsutviklingen skjer gjennom deltakelse på kurs, i praksis og veiledning samt ved lesing av anbefalt litteratur.

Kursdeltakerne skal oppøve høy fagetisk bevissthet med særlig vekt på spesielle problemstillinger og utfordringer som knytter seg til arbeid med barn og unge.

Gjennom forelesninger over relevante tema, drøfting av kliniske eksempler i gruppe og fordypning i litteratur skal psykologene utvikle sin dømmekraft, forståelse og handlingskompetanse. Det er en forutsetning for læringsutbytte at deltakerne bidrar med egne erfaringer og kunnskaper.

Gå til spesialistutvalget for klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Gjelder for deltakere som begynner spesialitetsprogrammet fra 2014.

For deltakere på program med oppstart mai 2014, vil antallet samlinger være 7 og ikke som i den reviderte målbeskrivelsen (6 kursamlinger). Samlingene vil dekke innholdet i ny målbeskrivelse, men med noen endringer knyttet til at noen av samlingene. Ny målbeskrivelse med beskrivelse av kurssamlingene finner du her.  Ta kontakt med kurskonsulent Trude Hovde  dersom du har spørsmål. 

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.