Målbeskrivelse for spesialiteten klinisk arbeidspsykologi

Befolkningsgruppe/tilstander/tjenestebehov

Psykologspesialisten har som mål å fremme den enkeltes mulighet for å stå i jobb. Tjenesten retter seg inn mot den stadige økende andelen som strever med arbeidstilknytning, noe som er en av de store samfunnspolitiske utfordringene vi står ovenfor i Norge i dag. Kunnskapen og metodene brukes på mange ulike tjenestesteder/arenaer da flertallet av de som er i kontakt med psykolog har denne utfordringen. Tjenestene består i å kunne identifisere helsemessige hindre for yrkesdeltagelse og tilby kunnskap og metoder for å mestre plagene. Psykologspesialisten kan i tråd med dette behandle de mest vanlige psykiske lidelsene som påvirker arbeidslivstilknytning som angst, depresjon, søvnvansker, rusproblemer, samt smerteproblematikk. Psykologspesialisten arbeider også med virksomheter og arbeidsgivere for å forebygge sykefravær og fremme helse, samt tilbyr tjenester i forhold til konflikthåndtering, arbeidsmiljø, omorganisering og mobbing. Spesialistene yter veiledning til arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne i forhold til å komme tilbake til arbeidslivet.

Tjenestested/arena

Raskere tilbake, bedriftshelsetjeneste, NAV, kommune, spesialisthelsetjenesten, arbeidsrehabilitering og organisasjon.

Metoder

Psykologspesialisten må ha kunnskap om betydningen av arbeid for psykisk helse. Spesialisten må ha kunnskap om de vanlige psykiske lidelsene som påvirker arbeidstilknytning (depresjon, angst, søvnvansker, rusproblemer, samt smerteproblematikk) og anvende endringsrettede og terapeutiske metoder for behandling og fremme yrkesdeltagelse. Psykologspesialisten må ha kunnskap om evidensbaserte arbeidsrehabiliterende metoder for å komme tilbake i jobb. I tillegg til dette består arbeidsmetodene av å kartlegge psykisk helse, kognitiv fungering, motivasjon, personlighet, yrkespreferanser og arbeidsevne. Spesialisten anvender evnetester, personlighetstester og kartlegger psykososiale vansker sett i sammenheng med arbeidsfunksjon og vurdering av egnethet. Forebyggende arbeid ved veiledning av virksomheter, kartlegging av arbeidsmiljø og rehabiliterende tiltak står sentralt. Psykologspesialisten kan håndtere konflikter og mobbing.  Tiltakene retter seg mot individer og systemer.

 

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.