Klinisk arbeidspsykologi

Deltakelse i arbeidslivet er av stor betydning for identitet og psykiske helse. Det er i dag en stor andel arbeidstakere som er utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseplager. Psykologforeningen har, i tråd med Regjeringens strategiplan for arbeid og psykisk helse, valgt å opprette en ny spesialitet, som skal gjøre psykologer spesielt i stand til å møte disse utfordringene både på individnivå og virksomhetsnivå. Det første kullet startet våren 2009.

 

Målet med opprettelsen av spesialiteten er å øke innsatsen for å opprettholde individers tilknytning til arbeidslivet og at klinisk arbeidspsykologi skal bidra med spesifikk metodikk særlig egnet for dette formålet. Det er ønskelig at befolkningen så tidlig som mulig skal møte psykologfaglig hjelp gjennom ulike lavterskeltilbud med fokus på bruk av menneskers ressurser og mestringsevner.

Arbeidspsykologien har tradisjonelt et normalpsykologisk fokus med vekt på individets ressurser og utviklingsmuligheter. Kunnskapsgrunnlaget for klinisk arbeidspsykologisk praksis er den beste tilgjengelige forskning relatert til klinisk psykologi og arbeidsdeltakelse. Kunnskap om forholdet mellom individets forutsetninger og arbeidslivets krav, og kunnskap om hemmende og fremmende faktorer for tilpasning og deltakelse, står sentralt. Klinisk arbeidspsykologisk praksis innebærer utredning og vurdering av arbeidsevne, rådgivning og behandling i forhold til arbeidsfunksjon, samt kartlegging og systemrettede tiltak overfor virksomheter.

Fordypningsprogrammet

Målet for fordypningsprogrammet i klinisk arbeidspsykologi vil være å særskilt kvalifisere psykologer for arbeide med prosjekter som fremmer arbeidsdeltakelse innen psykisk helsevern og i primærhelsetjenesten, gjennom ulike tiltak i NAV, og via ulike former for arbeid innen arbeidsmiljø og helse. Kliniske spesialister i arbeidspsykologi vil ha gode forutsetninger for å arbeide med oppfølging av sykemeldte ved en kombinasjon av behandling og yrkesrettete tiltak/ tilrettelegging, med fokus på arbeid og deltakelse i behandlingsapparatet og med forebyggende tiltak inn mot arbeidslivet. Spesialiteten vil gi både klinisk kompetanse med sikte på behandlerrollen og kompetanse i forebyggende arbeid og kunnskapsoverføring overfor virksomheter.

Fordypningsprogrammet i klinisk arbeidspsykologi består av veiledet praksis, kurs, litteratur og skriftlig arbeid. Målet for videreutdanningen er å bidra til å utvikle psykologens kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å fremme yrkesdeltakelse og folkehelse på individ og virksomhetsnivå. Sammenhengen mellom kurs, veiledet praksis og skriftlig arbeid vektlegges i fordypningen.

Undervisningen ved fordypningskursene vil ha fokus på kunnskapsformidling gjennom forelesninger og diskusjoner både i mindre grupper og plenum. Det vil bli tilbud om gruppeveiledning som skal gå parallelt med undervisningen.

Gå til reglement og utfyllende bestemmelser for spesialiteten i klinisk psykologi.

Gå til spesialistutvalget for klinisk arbeidspsykologi.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.