Målbeskrivelser for fordypningsprogrammene (gammel ordning)

Hva er formålet med det enkelte fordypningsprogram, hva inneholder kurssamlingene etc..

Deltakelse i arbeidslivet er av stor betydning for identitet og psykiske helse. Det er i dag en stor andel arbeidstakere som er utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseplager. Psykologforeningen har, i tråd med Regjeringens strategiplan for arbeid og psykisk helse, valgt å opprette en ny spesialitet, som skal gjøre psykologer spesielt i stand til å møte disse utfordringene både på individnivå og virksomhetsnivå. Det første kullet startet våren 2009.

Klinisk barne- og ungdomspsykologiarbeid har som mål å fremme psykisk helse hos barn og unge. Spesialisten anvender den beste tilgjengelige psykologiske kunnskapen om normalutvikling og patologiutvikling hos barn og unge samt sin kliniske ekspertise i møte med barn og unge og deres familier. Barn og unges kontekst, egenskaper, kultur og preferanser utgjør også grunnlaget for spesialistens praksis.

Klinisk eldrepsykologi har til hensikt å fremme psykisk helse og livskvalitet hos eldre. Eldrepsykologien skal bidra til å fremme eldre menneskers inklusjon og deltakelse i samfunnslivet gjennom arbeid med de samfunnsmessige og miljømessige forholdene som bidrar til å påvirke menneskers funksjon i hverdagen og deres livskvalitet.

Psykologforeningen har ikke egne fordypningsprogram til denne spesialiteten. Institutt for aktiv psykoterapi (Iap) arrangerer fordypningsprogram til spesialiteten i klinisk familiepsykologi, og påmelding gjøres direkte til Iap . Utdanningen er godkjent som fordypningsprogram i klinisk psykologi, fordypningsområde familiepsykologi. Programmet omfatter kurs og veiledning hvert semester samt egenstyrte arbeidsgrupper.

Fordypningsprogrammet består av seks samlinger på i alt 128 timer. Programmet forutsetter en vesentlig grad av egenaktivitet fra deltagerne, både på kursene og mellom kursene. Deltagerne skal i løpet av fordypningsprogrammet legge frem eget klinisk materiale til diskusjon. Det er bindende påmelding og man melder seg på til hele fordypningsprogrammet.

Norsk psykologforening har ikke egne fordypningskurs til dette fordypningsområdet. Det er nå i alt fem godkjente fordypningskurs ved fem forskjellige institusjoner som driver videreutdanning for psykologer i psykoterapi. Fordypningskursene kan påbegynnes etter gjennomført fellesprogram.

Klinisk samfunnspsykologisk arbeid sikter mot å fremme livskvalitet, trivsel, deltagelse, tilhørighet og psykisk helse for den enkelte og befolkningen gjennom hele livsløpet, herunder å forebygge utvikling av psykiske helseplager. Spesialistutdanningen i klinisk samfunnspsykologi har til hensikt å gi psykologene som deltar økt handlingsrefleksjon og handlingskompetanse for arbeid både overfor individ, grupper og system.

Klinisk voksenpsykologi er en spesialitet som har til hensikt å fremme psykisk helse for den voksne befolkningen som får hjelp til utredning og behandling av psykiske lidelser innenfor psykisk helsevern og andre tjenesteområder med ansvar for psykisk helse hos voksne..

Psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer sikter mot å fremme psykisk helse for befolkningen som mottar helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og innenfor kommunale tjenester for rus og avhengighetsproblemer.

Psykologspesialister i klinisk habiliteringspsykologi har særlig kunnskaper om funksjonshemming, funksjonsnedsettelser, syndromer og komorbide tilstander. Psykologene har spisskompetanse på tilrettelagte utredninger og behandlingsmetoder, samt forebygging i forhold til sekundærvansker. Habiliteringspsykologene har spesiell kompetanse på utredning og vurdering av adaptive ferdigheter og bistandsbehov ved kognitiv funksjonsnedsettelse.

Norsk psykologforening har ikke egne fordypningskurs til denne spesialiteten. Institutt for aktiv psykoterapi (IAP) arrangerer fordypningsprogram til spesialiteten i organisasjonspsykologi, og påmelding til programmet gjøres direkte til IAP. Mer informasjon finner du på www.iapnett.no

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.