Innføringskurs for psykologer i kommunen:
For nytilsatte

Kvinne ønsker velkommen
11919
05.03.2019
06.03.2019
2
14
Oslo
Anette Clausen og Kari Frank
3.400,00 for medlemmer
3.400,00 for ikke medlemmer
29.01.2019

Logg deg inn for å få medlemspris

«Innføringskurset er for psykologer som snart skal, eller nylig har begynt å jobbe i kommunale helsefremmende, forebyggende og lavterskeltjenester.

Formålet er å bli litt kjent med kommunen som arena for psykologisk praksis, få inspirasjon, tips til  rolleutforming, samarbeidsparter, forventninger, viktige rammeverk for psykologen m.m.

Kurset vil gi en kort innføring  om samfunnsoppdrag, forventninger og sentrale juridiske forhold. I tillegg vil det bli lagt vekt på erfaringer formidlet fra psykologer i ulike kommunale tjenester med ulike målgrupper, samt god tid til drøfting av spørsmål og problemstillinger deltakerne har knyttet til egen rolle og oppgaveutforming.»  

Program:

Tirsdag 5. mars 2019

09:30 - 10:00 Fremmøte og registrering

Kommunens samfunnsoppdrag og psykologens bidrag

 • Innledning ved Anette Clausen, spesialrådgiver, Norsk psykologforening
 • Erfaringsdeling og drøfting i gruppe og plenum

 

Om å arbeide som psykolog i kommunen med voksne som målgruppe v/ Christin Wangen, psykolog Asker kommune

 • Askers tilbud til voksne og psykologenes rolle med fokus på oppgaver, funksjoner, tjenesteorganisering og utvikling, god bruk av psykologens kompetanse i tverrfaglig tjeneste, avgrensning av oppgaver m.m.
 • Erfaringsdeling og drøfting i plenum

 

Om å arbeide som psykolog i kommunen med ungdom v/ Ingrid Grov Mannsverk, psykolog i ungdomstjenesten, bydel Østensjø

 • Styrking av psykisk helse og livskvalitet for utsatte ungdommer i bydelen med fokus på kvalitet og kompetansebygging, inkludering, tilgjengelig hjelp  med lav terskel
 • Erfaringsdeling og drøfting i plenum

 

Om å arbeide som psykolog i kommunen med eldre v/ Anna Helle-Valle, psykolog i Bergen kommune i tjenester til eldre.

 • Psykologens arbeid med eldres psykiske helse og livskvalitet i Bergen kommune med fokus på hvordan psykologers kompetanse kan tas i bruk, viktige samarbeidsparter, utvikling av oppmerksomhet om eldres psykiske helse m.m
 • Erfaringsdeling og drøfting i plenum.

 

Onsdag 6. mars

09:00 Kursdagen begynner

Psykolog i kommunen, på lag med loven v/ Christian Zimmermann, forhandlingssjef og advokat, Norsk psykologforening

 • Hvilke lovverk regulerer kommunens virke, tjenester og psykologen i kommunen, herunder Stillingsinstruks og arbeidsgivers styringsrett.
 • Vanlige juridiske problemstillinger og dilemmaer psykologer møter i kommunen

 

Om å arbeide som psykolog i kommunen med barn v/Tommy Sotkajærvi, psykolog i Røyken kommune

 • Røykenhusets til barn og familier, psykologens rolle med fokus på oppgaver, funksjoner, helsefremming og tidlig intervensjon, god bruk av psykologens kompetanse i tverrfaglig tjeneste, avgrensning av oppgaver m.m.
 • Erfaringsdeling og drøfting i plenum

 

Om å utvikle sin rolle som psykolog i et kommunalt landskap v/ Kari Frank, psykologspesialist og spesialrådgiver, Norsk Psykologforening 

 • Om rolleutvikling, Om nettverksbygging, ressurser til å ta i bruk, om etiske dilemmaer, om avgrensing av oppgaver, om tverrfaglig samarbeid m.m.
 • Gruppearbeid: om utforming av en ny psykologrolle i kommunen

16:00 Vel hjem!

Kurs: 11919, Innføringskurs for psykologer i kommunen: For nytilsatte


Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.