Jon Monsen

Følelsene mine er substansielle, kan neste ta og føle på dem. Sortere dem. Nå kan jeg si konkret hva det er jeg reagerer på.

Om Affektbevissthet, Selv-Andre representasjoner, Psykisk helse og Psykoterapi

Affektbevissthetsbegrepet og affektbevisthetsmodellen er en norskutviklet terapimodell med spesielt fokus på integrasjon av følelser. Et vesentlig fokus har vært å forstå manglende affektintegrasjon som en underliggende fellesfaktor i ulike former for symptomdannelse og psykiske forstyrrelser, samtidig som affektbevissthet forstås som en sentral endringsmekanisme i psykoterapi. Affektbevissthet omhandler vår evne til å bevisst oppfatte, tolerere, reflektere over og utrykke følelser. Økt affektbevissthet synes igjen å gi grunnlag for endret selvrepresentasjon i form av tydeligere jeg-fornemmelse, økt agens, mer nyanserte selv – andre representasjoner, og derved også større relasjonell og sosial kompetanse.

Endringsteorien illustreres med en single case studie av et komplett terapiforløp på 29 timer. Det anvendes et mixed-method design med fortolkning og monitorering av data innen- og på tvers av terapitimer.

Jon Trygve Monsen er professor Universitetet i Oslo spesialist i klinisk psykologi. Han har arbeidet med prosess-utfallsstudier av psykoterapi med ulike klientgrupper innen psykisk helsevern. Foruten undervisning og veiledning av psykologer og tverrfaglig helsepersonell, studenter på hovedfags- og doktorgradsnivå, har han også utviklet og drevet undervisningsprogrammer for kliniske institusjoner i Skandinavia.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.