Årsmøtekonferanse Norsk Nevropsykologisk forening
«Jo mere vi er sammen...»

92421
18.11.2021
20.11.2021
3
19
Fornebu
18.11.2021
Logg deg inn for å få medlemspris

    

Det er med stor glede vi inviterer til NNFs årmøtekonferanse 2021!

 

Tittelen på årets konferanse er «Jo mere vi er sammen...». Det synes vi passer godt, nå som vi planlegger for at vi i november igjen kan møtes fysisk til kollegialt og faglig felleskap etter en periode der dette ikke har vært mulig. 

Tittelen reflekterer også at årets program har særlig fokus på sosial kognisjon og fungering, inkludert hvilke konsekvenser sosiale restriksjoner kan ha. Flere av foredragsholderne vil innenfor temaet av sine presentasjoner også belyse aktuelle problemstillinger knyttet til konsekvensene av COVID-19 pandemien.

 

Vi har samlet et stjernelag av nasjonale og internasjonale foredragsholdere: 

Kristen Dams O’Connor vil gi oss oppdatert kunnskap om langtidseffekter knyttet til å leve med traumatisk hjerneskade samt rehabilitering med særlig fokus på emosjonsreguleringsvansker. Skye McDonald vil fokusere på utredning og behandling av vansker med sosial kognisjon og fungering etter ervervede hjerneskader. Sarah-Jayne Blakemore vil snakke om den «sosiale hjernen» i ungdomsårene, og hvilke konsekvenser restriksjonene i sosial kontakt som pandemien har medført kan ha.

Anja Vaskinn vil gi oss innføring i sosial kognisjon hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser, og Randi Starrfelt vil snakke om kognitive og sosiale aspekter ved ansiktsgjenkjenning og prosopagnosi. 

   

Programmet inneholder i tillegg egne sesjoner med flere foredragsholdere som vil gi siste nytt og påfyll når det gjelder testmetodikk og validering, samt nye behandlingstilnærminger.

I en paneldebatt med sentrale nevropsykologer, representanter fra testpolitisk utvalg i NPF og helsedirektoratet, setter vi fokus på hva som kan og bør gjøres for å bedre kvaliteten på psykologiske tester i Norge, inkludert manglende norske normer for hyppig brukte tester. Dette er et viktig tema som engasjerer, og noen velger kanskje å fortsette diskusjonen rundt bordet på den påfølgende festmiddagen som er et årlig høydepunkt for kollegialt samvær!

   

Program

   

Konferansen vil foregå på Quality Hotel Expo, Fornebu 18.-20. november 2021.

Rombestilling Quality Hotel Expo, Fornebu:
For booking av hotellrom med rabattkode, ring eller send mail til hotellet og bruk følgende Booking kode GR013723 (1254,- per person i enkeltrom)
Tlf hotell Expo: 67117000/ mail: q.expo@choice.no

   

Status når det gjelder COVID-19 vaksinasjon og myndighetenes gjenåpningsplan gjør at vi forventer at arrangementet kan gjennomføres på tilnærmet vanlig vis. Vi i styret følger situasjonen tett og har også gode planer på plass dersom det skulle bli behov for tilpasninger. Det vil være til god hjelp for planleggingen om du melder deg på så tidlig som mulig.  

  

Konferansen er godkjent som 19 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister. 

 

Vi i styret i NNF håper programmet faller i smak, og ønsker deg hjertelig velkommen!    

På vegne av styret
Alexander Olsen    

  

Priser:  
Medlem NNF kr  4 500
Medlem NNF inkl. festmiddag 19.11  kr  5 200
Ikke medlem NNF kr  4 950
Ikke medlem NNF inkl. festmiddag 19.11 kr  5 650
Pensjonist/Student kr  3 500
Pensjonist/Student inkl. festmiddag 19.11 kr  4 200

Om du ønsker å delta på Festmiddagen 19.11 – er det viktig at du huker av for «Middag»
i påmeldingsskjemaet.

Kurs: 92421, Årsmøtekonferanse Norsk Nevropsykologisk forening «Jo mere vi er sammen...»


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.