Informasjon om kurs og veiledning under koronapandemien

Det vurderes fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om videre kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital plattform.  Unntak fra kravene til veiledning videreføres foreløpig ut februar 2022.

Dersom ditt kurs blir utsatt og du har spørsmål rundt videre forløp, eksempelvis dersom du er påmeldt valgfritt program som krever fullført obligatoriske kurs som blir utsatt, ta kontakt med oss i utdanningsavdelingen på spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no

Veiledning i spesialistutdanningen

Gruppeveiledning kan gjennomføres via video inntil videre som et unntak fra gjeldende regelverk. Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt fire deltakere, som alle må være psykologer.

Det er også mulig å starte opp videoveiledning uten fysisk møte i forkant. Unntak fra kravet om fysisk møte gjelder også de som mottar individuell veiledning via video. Unntaket gjelder foreløpig ut februar 2022.

Fysiske kurs

Når vi velger å gjennomføre fysiske kurs forholder vi oss til myndighetenes  retningslinjer  og anbefalinger fra  Helsedirektoratet  og Helse Norge. For kurs i Oslo forholder vi oss i tillegg til smittevernreglene i  Oslo kommune .

Vi samarbeider med alle kurssteder om smitteverntiltak i henhold til de enhver tid gjeldende retningslinjer fra myndighetene.

Dette kan for eksempel være følgende tiltak:

  • Det markeres faste plasser for hver deltaker i kurslokalet hvor de skal sitte gjennom hele kurset
  • Deltakerne plasseres ved nummererte bord i lunsjen
  • Kravet om avstand ivaretas både i kurslokalene og lunsjen
  • Det finnes stasjoner for hånddesinfeksjon ved inngang til alle lokaler.
  • Møterommene vaskes godt, og alle bordflater, stoler og annet utstyr desinfiseres
  • Alle kurssteder følger strenge hygienetiltak og rutiner for de ansatte i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.
  • Som arrangør har vi oversikt over hvem som er til stede, med navn og kontaktinfo på alle deltakerne.

Vi deler ikke ut smittevernutstyr, men anbefaler alle å følge myndighetenes anbefalinger om å bruke munnbind når man reiser kollektivt.

Alle deltakere får informasjon om smitteverntiltak og må forholde seg til anbefalingene fra helsemyndighetene.

I henhold til smittevernveileder for arrangementer minner vi om at de tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God håndhygiene
  • Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, og dette er et generelt råd til hele befolkningen. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Hvis jeg blir syk mens jeg er på kurs

Dersom du blir syk mens du er på kurs, må du dra hjem så snart det er mulig. Gi beskjed til kursleder før du forlater kurset. Husk å ha med deg medisinsk munnbind. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør beskytte munn og nese ved å ta på medisinsk munnbind hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle arrangøren dersom publikum eller ansatte får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte videre tiltak og definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene (smitteoppsporing), og om det er behov for informasjon til andre. Psykologforeningen ønsker likevel at du snarest mulig varsler til oss dersom du skulle få påvist smitte etter å ha deltatt på våre arrangementer, slik at vi snarest mulig kan varsle øvrige deltakere.

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter, se informasjon fra  Folkehelseinstituttet .

Har du spørsmål til oss?

Vi er tilgjengelige på både e-post og telefon.

Vi ber om at henvendelser som ikke haster sendes på e-post til ønsket avdeling, og at telefonen primært brukes til spørsmål som det haster å få svar på.

Her kan du lese om relevant informasjon for medlemmer relatert til koronasituasjonen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.