Krav til direkte observasjon i veiledning

Krav til direkte observasjon kan dekkes ved eksempelvis fysisk tilstedeværelse, enveisspeil, videoopptak eller lydopptak. Foto: Canva

Det er vedtatt nye utfyllende bestemmelser for veiledning, som inkluderer krav til direkte observasjon. 

Nytt krav til direkte observasjon gjelder for psykologer som starter fellesprogram, obligatorisk program eller valgfritt program etter 1. juni 2023.

Krav til direkte observasjon kan dekkes ved eksempelvis fysisk tilstedeværelse, enveisspeil, videoopptak eller lydopptak. Det kreves minimum to direkte observasjoner per år. Veileder avgjør om det er nødvendig med flere observasjoner utover disse.

Kravet gjelder når psykologen er under veiledning til både fellesprogram, obligatorisk program og valgfritt program. En plan for observasjon av psykologens arbeid skal beskrives i veiledningskontrakten, og dokumenteres i veiledningsattesten. 

Lenken til anbefalinger for bruk av direkte observasjon i veiledning finner du i listen under. 

Psykologen har ansvar for å innhente nødvendig informert samtykke om observasjon fra klient. Ved lyd-/videopptak skal dette samtykket foreligge skriftlig, og psykologen har ansvar for at gjeldende regelverk overholdes. Klienten informeres om hva som er hensikten med å gjøre opptaket, hvordan opptaket oppbevares på en sikker måte, hvem som får tilgang til opptaket, samt når og hvordan opptaket slettes.

Skjemaer knyttet til veiledning

Anbefalinger for bruk av direkte observasjon i veiledning  

Sjekkliste for bruk av videoopptak i veiledning  

Samtykkeerklæring - direkte observasjon i veiledning  

Standardkontrakt for veiledning (veiledningskontrakt)   

Mal for veiledningsattest  

Utfyllende bestemmelser for veiledning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.