Veiledning for psykologer som skal veilede andre
yrkesutøvere (fulltegnet)

12121
13.12.2021
14.12.2021
2
16
Oslo
Helene Kindle-Skau/Ida Marie Eide
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
08.11.2021

For å kunne starte på Valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig. Du må selv påse at krav til praksis og veiledning er oppfylt.

Påmelding gjøres til 1. samling, og det er bindene påmelding til alle fire samlingene i programmet (4 samlinger a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Privatpraksis godkjennes ikke i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkelpersonsforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

Målgruppe

Psykologer som veileder andre yrkesutøvere som pedagoger, sykepleiere, helse- og omsorgsarbeidere etc. på ulike arenaer og i ulike organisasjoner. Programmet kan også være aktuelt for psykologer som arbeider i organisasjoner som ikke tilbyr helsetjenester, men hvor veiledning av andre yrkesutøvere er sentralt. Det forutsettes at man arbeider på et sted der veiledning av andre yrkesutøvere er en viktig arbeidsoppgave.

Programmet er også egnet som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister, og da gjelder ikke krav til veiledning og praksis. Psykologspesialister kan søke om å på delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet. Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet har førsteprioritet.

Samling 1

Etter samlingen skal deltakerne forstå forskjellen på ulike veiledningsoppdrag og oppdragets konsekvenser for forventningsavklaring, veiledningsform og kunne sette veiledningen inn i en riktig kontekst ut fra organisasjons- og tverrfaglig kompetanseforståelse.

Forventet læringsutbytte

  • Kunnskap om ulike typer veiledningsoppdrag og hva som kan kjennetegne disse
  • Kunnskap om å se veiledningsoppdraget i sammenheng med rolleavklaring (er ansvaret avklart med arbeidsgiver, eller er det psykologens oppgave å være med på å definere rollen?)
  • Kjennskap til ulike ansvarsområder, etikk og rammer
  • Økt organisasjonsforståelse
  • Økt forståelse for betydningen av tverrfaglig kompetanse

Se  Målbeskrivelse valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere

Om kurslederne

Ida Marie Eide er spesialist i klinisk voksen psykologi (siden 2007), de siste årene som psykologfaglig rådgiver ved DPS Øvre Romerike i Ahus. Har bred erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern for voksne, men også jobbet flere år med førskolebarn i PPT. Er opptatt av veiledning som fag, har NPFs utdanning i veiledning av psykologer og i tillegg drevet mye med veiledning av andre yrkesutøvere".

Helene Kindle-Skau er Spesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde familiepsykologi fra 2014, og har lang erfaring fra familievernet. Har også erfaring fra BUP, akutt psykisk helsehjelp og ulike tillitsverv. Har interesse for og bred erfaring med veiledning av studenter, psykologer og andre yrkesgrupper. Har gjennomført NPF sin toårige videreutdanning i veiledning.

Tid: Kl 0900-1700 alle kursdager.

Medlemspris i 2021 er kr 3650 per kursdag, og deltakeravgiften faktureres per kurssamling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
13.12.21
1. samling
08.11.21
Oslo
12121
2. samling
08.11.21
Oslo
3. samling
08.11.21
Oslo
4. samling
08.11.21
Oslo

Kurs: 12121, Veiledning for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere (fulltegnet)


Arbeidspsykologi

Barne- og ungdomspsykologi

Eldrepsykologi

Familiepsykologi

Rus- og avhengighetspsykologi

Samfunns- og allmennpsykologi

Voksenpsykologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.