Veiledning for psykologer som skal veilede andre
yrkesutøvere

16520
23.11.2020
24.11.2020
2
16
Oslo
Sara Riise/Yngvild Aamodt
7.200,00 for medlemmer
14.400,00 for ikke medlemmer
19.10.2020

Logg deg inn for å få medlemspris.

Les om valgfrie program godkjent til spesialitetene

For å kunne starte på Valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig. Du må selv påse at krav til praksis og veiledning er oppfylt.

Påmelding gjøres til 1. samling, og det er bindene påmelding til alle fire samlingene i programmet (4 samlinger a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Privatpraksis godkjennes ikke i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkelpersonsforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

Målgruppe

Psykologer som veileder andre yrkesutøvere som pedagoger, sykepleiere, helse- og omsorgsarbeidere etc. på ulike arenaer og i ulike organisasjoner. Programmet kan også være aktuelt for psykologer som arbeider i organisasjoner som ikke tilbyr helsetjenester, men hvor veiledning av andre yrkesutøvere er sentralt. Det forutsettes at man arbeider på et sted der veiledning av andre yrkesutøvere er en viktig arbeidsoppgave.

Programmet er også egnet som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister, og da gjelder ikke krav til veiledning og praksis. Psykologspesialister kan søke om å på delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet. Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet har førsteprioritet.

Samling 1

Etter samlingen skal deltakerne forstå forskjellen på ulike veiledningsoppdrag og oppdragets konsekvenser for forventningsavklaring, veiledningsform og kunne sette veiledningen inn i en riktig kontekst ut fra organisasjons- og tverrfaglig kompetanseforståelse.

Forventet læringsutbytte

  • Kunnskap om ulike typer veiledningsoppdrag og hva som kan kjennetegne disse
  • Kunnskap om å se veiledningsoppdraget i sammenheng med rolleavklaring (er ansvaret avklart med arbeidsgiver, eller er det psykologens oppgave å være med på å definere rollen?)
  • Kjennskap til ulike ansvarsområder, etikk og rammer
  • Økt organisasjonsforståelse
  • Økt forståelse for betydningen av tverrfaglig kompetanse

Les  Målbeskrivelse Veiledning for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere

Om kurslederne

Sara Riise er psykologspesialist i voksenpsykologi. Hun jobber i Stillasbyggerne/Barnevernsrettet poliklinikk ved Avdeling BUP på Ahus. De jobber med å heve kvaliteten på og skreddersy helse- og omsorgstjenester for barn som bor i fosterhjem og på institusjoner. Tidligere har hun jobbet i allmennpoliklinikk og døgnavdeling for voksne, på BUP, og på helsestasjon for ungdom.

Yngvild Aamodt har erfaring med veiledning av andre yrkesutøvere i sitt tidligere arbeid som psykolog på somatisk sykehus, familievernkontor og døgnavdeling for spiseforstyrrelser. Hun arbeider nå som fungerende enhetsleder i Enhet for psykologressurser, Bufetat region Øst, hvor kjerneoppgaven er veiledning av miljøterapeuter ved statlige barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i regionen. Videre har hun erfaring fra allmennpsykiatrisk poliklinikk og akuttpsykiatrisk seksjon. Hun er spesielt opptatt av psykodynamisk organisasjonsforståelse.

Tid: Kl 0900-1700 alle kursdager.

Medlemspris i 2020 er kr 3600 per kursdag, og deltakeravgiften faktureres per kurssamling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
23.11.20
1. samling
19.10.20
Oslo
16520
2. samling
19.10.20
Oslo
3. samling
19.10.20
Oslo
4. samling
19.10.20
Oslo

Kurs: 16520, Veiledning for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere


Arbeidspsykologi

Barne- og ungdomspsykologi

Eldrepsykologi

Familiepsykologi

Rus- og avhengighetspsykologi

Samfunns- og allmennpsykologi

Voksenpsykologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.