Systembasert arbeid med familier

16521
21.10.2021
22.10.2021
2
16
Oslo
Trine C. Eikrem/Pia C. Aursand
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
16.09.2021

Logg deg inn for å få medlemspris.

.

For å kunne starte på valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig. Du må selv påse at krav til praksis og veiledning er oppfylt.

Påmelding gjøres til 1. samling, og det er bindene påmelding til alle fire samlingene i programmet (4 samlinger a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Privatpraksis godkjennes ikke i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkelpersonsforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

Målgruppe

Målgruppen for dette valgfrie programmet er psykologer som jobber i psykisk helsevern for barn og unge eller voksne, rus- og avhengighetsbehandling, i kommunale tjenester, barne- og familievern samt habilitering. Utdanningen er også relevant for psykologer med erfaring fra somatiske tjenester og fra pårørendearbeid. Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

Målsetting

Målet med kursene er å øke deltakernes forutsetninger for å arbeide med systembasert med familier. Det skal være en sammenheng mellom kursene, og det legges stor vekt på egenaktivitet og erfaringsbasert læring. Disse kursene skal tematisere ferdigheter som må utvikles også gjennom praksis og veiledning.

Kurssamling 1: Grunnleggende forståelse av familie- og systembaserte arbeidsformer

Samlingen handler om systemenes/kontekstens betydning for menneskers levekår og psykiske helse.

Forventet læringsutbytte

  • Økt forståelse av relasjonelle prosesser, problemer i familien og av at problemer oppstår i en sammenheng
  • Økt kunnskap om forskjellene mellom det å jobbe individuelt og systemisk i forskjellige tjenester
  • Økte kunnskaper som gir grunnlag for å velge evidensbasert psykologisk praksis

Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler som vises på video og øvelser som gir trening i spesifikke ferdigheter (eksempelvis førstegangssamtale fra forskjellige teoretiske perspektiver).

Les  Målbeskrivelsen for Systembasert arbeid med familier

.

Tid: Kl 0900-1700 alle kursdager.

Medlemspris i 2021 er kr 3650 per kursdag og deltakeravgiften faktureres per kurssamling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
21.10.21
1. samling
16.09.21
Oslo
16521
2. samling
16.09.21
Oslo
3. samling
16.09.21
Oslo
4. samling
16.09.21
Oslo

Kurs: 16521, Systembasert arbeid med familier


Arbeidspsykologi

Barne- og ungdomspsykologi

Eldrepsykologi

Habiliteringspsykologi

Rus- og avhengighetspsykologi

Samfunns- og allmennpsykologi

Voksenpsykologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.