Systembasert arbeid med familier (fulltegnet):

17120
15.04.2021
16.04.2021
2
16
Oslo
Trine C. Eikrem/Pia C. Aursand
7.200,00 for medlemmer
14.400,00 for ikke medlemmer
11.03.2021

Logg deg inn for å få medlemspris

.

For å kunne starte på Valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig. Du må selv påse at krav til praksis og veiledning er oppfylt.

Påmelding gjøres til 1. samling, og det er bindene påmelding til alle fire samlingene i programmet (4 samlinger a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Privtapraksis godkjennes ikke i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkeltpersonforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for mer informasjon.

Målgrupper

Psykologer som jobber i psykisk helsevern for barn og unge eller voksne, rus- og avhengighetsbehandling, i kommunale tjenester, barne- og familievern samt habilitering. Utdanningen er også relevant for psykologer med erfaring fra somatiske tjenester og fra pårørendearbeid.

Psykologspesialister kan søke om å delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet. Det stilles da ikke stilles krav til praksis og veiledning. Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet, har førsteprioritet.

Målsetting

Målet med kursene er å øke deltakernes forutsetninger for å arbeide med systembasert med familier. Det skal være en sammenheng mellom kursene, og det legges stor vekt på egenaktivitet og erfaringsbasert læring. Disse kursene skal tematisere ferdigheter som må utvikles også gjennom praksis og veiledning.

Kurssamling 1

Grunnleggende forståelse av familie- og systembaserte arbeidsformer
Den første samlingen handler om systemenes/kontekstens betydning for menneskers levekår og psykiske helse

Forventet læringsutbytte

  • Økt forståelse av relasjonelle prosesser, problemer i familien og av at problemer oppstår i en sammenheng
  • Økt kunnskap om forskjellene mellom det å jobbe individuelt og systemisk i forskjellige tjenester
  • Økte kunnskaper som gir grunnlag for å velge evidensbasert psykologisk praksis

Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler som vises på video og øvelser som gir trening i spesifikke ferdigheter (eksempelvis førstegangssamtale fra forskjellige teoretiske perspektiver).

Les målbeskrivelsen her

.

Tid: Kl 0900-1700 alle kursdager

Medlemspris i 2020 er kr 3600 per kursdag, og faktureres per kurssamling.

Om kurslederne

Pia C. Aursand er spesialist i klinisk familiepsykologi og har jobbet 10 år i familievernet med par og familier og før det i barnevern, PPT og DPS. Hun er ansatt ved Enerhaugen familiekontor og jobber 50% på Stovner politistasjon med æresrelatert vold og tvangsekteskap. Hun underviser i kulturforståelse, vold i nære relasjoner og æresrelatert vold.

Trine Eikrem er Spesialist i familiepsykologi. Har erfaring fra PPT og har tolv års erfaring fra familievernet, syv av dem som leder. Lang erfaring med arbeid med minoritetsfamilier, både forebyggende og med terapi. Hovedfokus har vært barneoppdragelse og familievold som æresrelatert vold. Underviser og holder foredrag om vold, kulturpsykologi, barn i mekling, forebyggende familiearbeid osv. Har nå et stipend for å forske på barns deltakelse i mekling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
15.04.21
1. samling
11.03.21
Oslo
17120
2. samling
11.03.21
Oslo
3. samling
11.03.21
Oslo
4. samling
11.03.21
Oslo
  • Arbeidspsykologi
  • Barne- og ungdomspsykologi
  • Eldrepsykologi
  • Habiliteringspsykologi
  • Rus- og avhengighetspsykologi
  • Samfunns- og allmennpsykologi
  • Voksenpsykologi
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.